Hvem er jeg?

Noen lurer kanskje på hvem jeg er eller hvem er det som faktisk skriver på denne bloggen. Men la meg i stedet spørre deg, er du et godt menneske? Kommer du til himmelen eller fortapelsen når du en gang dør?

Hvis jeg sier jeg er et godt menneske, la oss da se hvor godt menneske jeg er etter Guds målestokk. De ti bud viser oss hva Gud ser på som galt. Kommer jeg til himmelen eller fortapelsen?

La oss se…

Har jeg noen gang fortalt en løgn? Ja. Hva kalles jeg da? En løgner.
Har jeg noen gang stjålet noe? Ja. Hva kalles jeg da? En tyv.
Har jeg noen gang misbrukt Guds navn? Mange ganger. Hva kalles jeg da? Blasfemiker.

Det syvende bud sier at man «ikke skal bryte ekteskapet», men hør så hva Jesus sier: «Den som ser på en kvinne (mann) med begjær etter henne (han), har allerede begått ekteskapsbrudd med henne (han) i sitt hjerte».

Så etter min egen innrømmelse, er jeg en løgner og tyv. Jeg har begått blasfemi og vært utro i mitt hjerte.

Og tenk, det var bare noen få av Guds ti bud (jeg har brutt alle utenom ett av dem).

Når jeg står foran Guds trone på dommens dag, hvordan tror du da Gud dømmer meg? Til himmelen eller helvete?

Tenk deg, hvis en dommer i en rettsak vender det blinde øyet bort til en gjengleder som står tiltalt for et brutalt drap, er han en god eller dårlig dommer?

I så fall er dommeren korrupt og bør bli tiltalt.

Hvis han er en god dommer, så vil han gjøre alt i sin makt for å få domfelt forbryteren, slik at han blir straffet.

Hvis den allmektige Gud ser en mann som voldtar og kveler din mor eller søster, synes du at han skal se en annen vei, eller bringe mannen inn til doms?

Hvis Gud ser en annen vei, så er han korrupt og burde selv bli tiltalt. Men hvis Gud er god, så vil han gjøre alt i sin makt for å sørge for at morderen får sin dom.

Bibelen forteller at Han vil straffe mordere, og stedet for straffen kalles helvetet.

Gud er så god, at han vil straffe voldtektsforbrytere og mordere, tyver, løgnere, avgudsdyrkere, gudsbespottere, horebukker og ekteskapsbrytere.

Han vil til og med straffe de som bare ønsket å drepe eller voldta, men som aldri gjorde det.

Han advarer med at hvis vi hater noen, så begår vi drap i våre hjerter. Hvis vi ser på en mann eller kvinne med lyst, så har vi allerede vært utro i våre hjerter.

Mange ser for seg helvetet som et sted hvor syndere kan begå syndfylle nytelser, men Jesus sa at helvetet er et sted med evig pine, hvor «Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.» (Mark 9, 45-49).

Vi har en tendens til å glemme hva smerte er når vi ikke opplever den. Kan du forestille deg hvor forferdelig det er å være i pine, uten håp eller redning?

Mange mennesker blir gale hvis de blir isolert i en lang tid uten kontakt med omverden. Forestill deg hvor forferdelig det vil være hvis Gud inndro de tingene vi holder av så kjært – vennskap, kjærlighet, farge, lys, fred, glede, latter og sikkerhet?

Helvete er ikke bare en plass adskilt i fra Gud, men det er også en straff for synd. Det er bokstavelig talt en evig tortur. Det er derfor Bibelen advarer nettopp mot dette, og den sier at «Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!» (hebr 10, 31).

Gud har gitt oss lovbudene for at vi skal se hva som er synd, og uten at en synder er overbevist om at han har syndet imot Gud, så vil han ikke se på helvetet som hans evige ende.

Hør hva Guds Ord sier til svar:

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (1 Kor 6, 10)

Men har jeg ikke fått tilgivelse og er det ikke nok å bare tro på Jesus?

Tenk deg hvis du står foran en ærlig og rettferdig dommer i en rettsal. Du står anklaget for å ha kjørt for fort.

Du sier: Kan du tilgi meg, Herr Dommer?

Tror du dommeren, som er rettskaffen, og som bunden til å følge den den norske lov, vil se til sides for det du har gjort? Nei, en god og rettferdig dommer vil dømme deg etter loven.

Men tenk så. Inn kommer det en mann i ditt sted, som sier at din straff allerede har blitt sonet, slik at du slepper å gå i fengsel.

Denne mannen er Jesus. Han har betalt boten og tatt på seg all skyld, fordi vi ikke klarer å holde de ti bud.

Men kommer jeg da til himmelen?

Hør så hva Jesus sier i Guds Ord:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 3)

Tilgivelse og tro alene, er ikke nok. Guds Ord forteller at man må bli født på ny. Derfor spør jeg deg, hvis du skulle gå bort i morgen, hvis ditt hjerte skulle stoppe, kommer du da til himmelen?

Hvis du svarer ja, da spør jeg deg; har du da blitt født på ny? Og hvis du skulle være usikker eller sier nei, bekymrer det deg?

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.