Først og fremst, hva er synd? Jo, synd er lovbrudd mot Gud. Har du noen gang syndet mot Gud? Hvis du noen gang har tatt noe som ikke tilhører deg, så er du en tyv. Hvis du noen gang har hatet noen, så sier Jesus du har begått drap i ditt hjerte. Hvis du har sett på et menneske med seksuell lyst, så har du vært utro i ditt hjerte. Det er kun noen få av de ti bud.

Homofili er en synd. Det samme er å være heterofil i et samboerforhold. Det er ingen av oss som er født homofile. Det er ikke en genetisk tilstand å være homofil. Det er heller ikke en genetisk tilstand å være tiltrukket av barn eller dyr. Det er en atferd. En løgner kan rettferdiggjøre seg selv med å si at han er født slik, men det er fremdeles synd å lyve. Guds ord forteller oss at ingen løgnere vil arve Guds rike.

Det å være en kristen og samtidig være tiltrukket av det samme kjønn vil for mange oppleves som svært vanskelig. Det er ikke mange som kan forstå hvordan det måtte være å oppgi den man elsker til fordel for Gud. Det er heller ikke mange som kan forestille seg hvordan det er å miste sitt liv for Jesus. Likevel er det mange kristne som blir forfulgt og mister sitt liv for sin tro.

Nå er det ikke slik at bare man blir en kristen så blir man automatisk heterofil. Like så er det ikke slik at en stoffmisbruker nødvendigvis blir fri fra misbruket fordi han blir en kristen. Det både kan og har skjedd, men som regel er det er vanskelige valg vi må kjempe mot. Det vi ikke kan klare i oss selv, kan Gud gjøre for oss.

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, 10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.
(1. Kor 6, 9-10)

 

For å komme til himmelen så må man vende seg om fra synd (snu seg bort fra det som er galt og rette blikket mot Gud) og tro på Jesus. Det inkluderer også løgn, tyveri, mord og hat.

De som sier at deres gud aldri vil sende homofile eller heterofile i helvetet, har rett, for den gud har aldri eksistert. De har laget seg en avgud som passer deres eget formål og fantasi. Bibelen kaller det avgudsdyrkelse. Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10). Den sanne Gud, både kan og har skapt fortapelsen for de som avviser frelsen.

Den gode nyheten er at Gud vil straffe alt ondt. Bibelen advarer at Han er så god og at Hans rettferdighet ikke bare vil være begrenset til mordere og voldtektsmenn, men den vil nå tyver, løgnere, ekteskapsbrytere og de som driver hor. Det er fordi Han er god at Han vil dømme menneskeheten selv ned til vårt tankeliv. Helvete er Guds fengsel hvor der er ingen benådning.

Når vi ser all ondskapen som er i verden og setter denne opp mot Guds godhet, så blir spørsmålet: «Hvordan kan det ikke eksistere et helvete?» Den samme ting som syndere håper vil redde dem på dommedagen — Guds godhet — er nettopp den samme ting som vil dømme dem.

Se om du trenger Gud på http://trengerGud.no

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.