Denne debatten startet med en negativ kommentar til Predikanter – «utslitt innvendig». Jeg syntes annledningen passet til å diskutere noe langt mer viktig. Guds eksistens. Kan ateisten legge fram noen bevis for at Gud ikke eksisterer?

Som forventet klarte han det ikke. Faktisk fokuserte han mer på personangrep enn logisk tekning. Jeg håper personen fikk noe å reflektere over, om ikke annet enn at han passer bedre som agnostiker.

Jan Rune Det er nok slitsomt å være full av fandenskap :)
Ronny Ranestad Larsen Leste du hele teksten?
Jan Rune Jepp
Ronny Ranestad Larsen Ok. Da er du en av de få som tar seg tid til det. Denne teksten kunne nok gjelde oss alle. Enhver kan bli utbrent i hvert et yrke. Og all honør til konene som støtter opp om sine når tidene er tunge. Som teksten så fint sier.
Jan Rune Men disse predikantene burde kanskje få seg en ordentlig jobb og ikke drive med disse liksom-jobbene. Helt overflødige spør du meg :)
Ronny Ranestad Larsen De har et kall fra Gud som de følger. Som alle andre kristne ønsker de at mennesker skal bli frelste. De ønsker ikke at mennesker skal gå fortapt, men ha evig liv. Men siden vi er inne på det, la meg spørre, tror du at du kommer til himmelen eller fortapelsen, når tiden en gang har løpt ut?
Jan Rune ?»Kall fra gud»? Det er vel det at de ikke klarer få seg en vanlig jobb, nyttig med litt gammel overtro og godtroende, utnyttbare mennesker tenker jeg..:) Himmel eller fortapelse? Når jeg dør blir kroppen min gravlagt eller kremert og lagt i jorden og da er det over, takk og pris:)
Ronny Ranestad Larsen Ok. Av nysgjerrighet, vil du anse deg selv som ateist, og si så fall, som en sterk ateist eller svak?
Jan Rune Religion er tøv og oppspinn fra ende til annen. At dette holdes i live er fordi noen få ønsker «billig» makt over andre, og mange klare ikke ta inn over seg at livet er å leve, jobbe, få barn og dø. Bedre å fylle tomrommet med tro, enten det er på nissen eller et annet «overjordisk» vesen. Predikanter ønsker makt over svake mennesker i en eller annen form, et ufyselig og lavmoralsk «yrke», muligens i mangel på å lykkes i et vanlig arbeidsliv:) Hadde jeg valget mellom å bli predikant eller vaske toaletter med tannbørste, hadde jeg slitt ut tannbørster over en lav sko…
Ronny Ranestad Larsen Det var ikke det jeg spurte om, Rune. Av nysgjerrighet, vil du anse deg selv som ateist, og si så fall, som en sterk ateist eller svak?
Myrna Hva er forskjell mellom SVAK og STERK?
Jan Rune Spørsmålet ditt gir ingen mening, blir som å spørre en dame om hun er lite eller mye gravid…
Jan Rune Den siste kommentaren min var ikke til deg Myrna :)
Ronny Ranestad Larsen Myrna: En sterk ateist erklærer at det er ingen Gud. Han VET det er ingen Gud. En svak ateist, rett og slett «mangler tro» på en gud. Så Rune, anser du deg selv som ateist, og si så fall, som en sterk ateist eller svak?
Ronny Ranestad Larsen Rune: Du har fremdeles ikke svart på det jeg spurte deg om. Hvis du ønsker en debatt, så er det vel naturlig at det er en tosidig kommunikasjon, hvor en svarer på hverandres spørsmål? Eller er det bare kritikk du ønsker å fremføre? Og hvilket grunnlag fremfører du i så fall kritikken? Jeg har et liv jeg er fornøyd med, med omsorgsfull familie, en jobb jeg trives med, gode venner, og tryggheten i et evig liv. Jeg hverken drikker, røyker, hater, tenker ondt om mennesker og er from i natur, så hvorfor trenger jeg hjelp?

Så jeg spør igjen: Rune, anser du deg selv som ateist, og si så fall, som en sterk ateist eller svak?
Jan Rune Men kjære deg da Ronny, jeg har jo svart to gangen på spørsmålet ditt. En binært tilstand er av eller på, sann eller falsk og kan ikke være litt/svak/sterk av noen deler. Det er jo kjempebra at du har de tingene du lister opp selvfølgelig, glad på dine vegne:) Du er religiøs, selvfølgelig tror og snakker du urett om mennesker. «Ekte» eller «uekte» kristne? Og kanskje du bør spørre deg selv: hvis du en dag våkner opp av den tåka du er i, hvor mange av dem rundt deg vil fremdeles være der?

Merknad. Allerede her ser vi mangel på kunnskap om ateisme fra ateisten selv. Hentet fra WikiPedia: Når det gjelder ateister kan man dele opp dette segmentet i to grupper bestående av agnostiske ateister og gnostiske ateister. Også kjent som svak ateisme og sterk ateisme. Forskjellen er at en agnostisk ateist/ svak ateist gjerne vil understreke at han ikke benekter guders eksistens, men har en mangel av tro. Derimot vil en gnostisk ateist/ sterk ateist fremheve at han/hun er overbevist om at teismen er falsk og at det ikke finnes guder. Den ene ser seg selv å være uten kunnskap og guds eksistens, mens den andre hevder å ha kunnskap.

Ronny Ranestad Larsen Jeg spurte om du er en sterk eller svak ateist, hvor begrunnelsen en sterk ateist erklærer at det er ingen Gud. Han VET det er ingen Gud. En svak ateist, rett og slett «mangler tro» på en gud. Siden du ikke svarer direkte, tolker jeg ditt svar som at du oppfatter deg selv som en sterk ateist?

Det siste du skriver ser jeg bare bort i fra. Det virker ut som det skal være noe negativt å være en kristen, i så fall forblir det bare din mening.
Ronny Ranestad Larsen Skal gi deg et svar på det andre du spurte om, selv om du aldri svarte direkte på det jeg spurte om:

Når det gjelder urett mot mennesker, så er det ingen urett å fortelle hva Bibelen sier om hvem som er kristne. Hvis noen tror man er kristen bare fordi man er døpt som barn, men ellers ikke følger Bibelens lære om frelse, så er man ikke kristen.

Da er det vår plikt som kristne å advare. Alt for mange har kalt seg kristne og gjort forferdelige ting i kristendommensnavn, uten at de har tatt imot Jesus.

Hvilken god ting i øyene til en ateist, men forferdelig i øyene til en kristen.
Ronny Ranestad Larsen Så du vet det er ingen Gud?
Jan Rune Selvfølgelig er der ingen gud, hvorfor skulle noe slikt monstrum finnes?
Ronny Ranestad Larsen Hvordan kan du vite det?
Ronny Ranestad Larsen La meg spørre nøyere: Hvordan kan du vite at Gud ikke finnes?
Jan Rune Det er en omvendt bevisbyrde du legger på meg. På sammen måte kan jeg spørre: hvis du vet at nissen ikke eksisterer, hvordan kan du vite det? Eller hvis jeg hardnakket påstår at det finnes flygende rosa elefanter og du sier at det er tøv: kan du bevise det? Selvfølgelig er gud bare nonsens, og det er opp til den som påstår at den rosa elefanten finnes, å bevise det.
Ronny Ranestad Larsen Beklager, jeg trodde du svarte ja på at du VET det ikke finnes en Gud.

For å vite det, må du basere ditt syn på beviser, men du klarer ikke presenterer noen beviser for meg. For å vite at Gud ikke eksisterer, må du vite alt. Men du kan ikke vite alt, for du har ikke sett alle bevisene.

Som ateist må du kunne forsvare ditt syn på noe annet enn tro? Du baserer ditt svar på antagelser. Derfor kan du ikke VITE at Gud ikke eksisterer. Din ateisme er ikke lenger logisk.

Kanskje du er en sterk agnostiker?

FØRST: Jeg tror Gud finnes, at Jesus er hans Sønn, som er Gud selv, kommet til oss i kjøtt og blod, som døde for oss på korset slik at vi skulle få evig liv og tilgivelse, som stod opp fra de døde og reiste opp til Faderen ved hans høyre side..

ANDRE: Jesus er presentert som en historisk person av vel ansette mennesker i både verdslig og religiøse tekster. Julenissen er kun presentert som en oppdiktet person. Jesus er presentert som en ekte person som gjorde krav på å være guddommelig og som utførte utallige mirakler. Disse hendelsene er bevitnet av mennesker med godt et omdømme og har blitt overført til oss som pålitelig: Det Nye Testamentet er 99,5 % ordrett nøyaktig. Julenissen er med hensikt, vitende, presentert som en oppdiktet karakter som lever på Nordpolen.

TREDJE: Intensjonen med forfatterne av evangeliet var å bringe den fysiske realiteten av Jesus til voksne, ansvarsfulle mennesker, men fremstillingen av Julenissen er påtenkt å underholde fantasien til små barn. Dette er årsaken til at flertallet av voksne, som er mentaltilregnelige, ikke tror på en person som Julenissen som kan reise i løse luften med sleden og reinsdyrene, som har nok plass til pakker for alle barna på hele jordkloden, og som på tross av at han er ekstremt overvektig, kan få plass i trange piper.

FJERDE: Det skriftlige angående Jesus er framvist i en historisk, kulturelt, religiøst og politisk kontekst av beviselige navn, hendelser og steder som en integrert del av innholdets kontekst og virkelighet. Historien om Julenissen inneholder ikke noen slik integral fremføring, utenom å fremsette at det finnes en Nordpol og at det er byer og land som Julenissen besøker om natten.

FEMTE: Det faktum at det er foreldrene som kjøper, pakker og overleverer julegavene til barna, og vi vet om ingen dokumenterte hendelser hvor Julenissen har blitt tatt på fersken i det han har forsøkt å bryte seg inn, utløst alarmer, blitt filmet, forsvunnet opp i pipen og flydd avgårde i løse luften med sleden og reinsdyrene. Samtidig har vi ingen beviser for at reinsdyr kan fly.

SJETTE: Under de gitte omstendighetene at evangeliet ble fremstilt og skrevet av individuelle mennesker som kjente Jesus personlig (eller som var under ledelse av de som kjente Ham), at evangeliet er historisk nøyaktig, perfekt overført til oss gjennom kopieringsmetoden, så kan vi anta i det minste at Jesus var en faktisk historisk person. Vi har derimot ingen håndfaste bevis for å etablere troverdigheten til Julenissen. Vi har ikke funnet noen reinsdyrspor på toppen av de snødekte takene på millioner av hus om julaften. I tillegg mangler vi Julenissens disipler som reiser rundt i verden for å risikere ens liv, for å bli latterliggjort av religiøse og politiske motspillere, som skrev inspirerte skrifter, utførte mirakler osv. En har rett og slett ikke mye bevis for at Julenissen eksisterer, utenom i hodet til små barn (og noen voksne).

TILSLUTT: Det hele bunner ned i om noen faktisk kan bevises til å ha eksistert. Det er veldig få personer som bestrider den historiske realiteten av Jesus, og selv om millioner av barn bekrefter at Julenissen eksisterer, så vet vi godt at barn ikke kan skille mellom fantasi og fakta – spesielt når foreldrene de stoler på forteller dem at Julenissen er ekte.

Når en ateist prøver å forkaste Jesu (Gud) eksistens med å argumentere med Julenissen, så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte barnefortellinger.

Jesus var en virkelig historisk person. Julenissen og den rosa elefanten, er så klart ikke det.
Ronny Ranestad Larsen Siden din ateisme ikke er logisk, men kun er basert på antagelser som du baserer din ateisme på, så må du vel innrømme at angostismen er mer logisk levedyktig. Hvis du er komfortable med det, så kan vi diskutere tro.
Wenche Anita Solberg amen!
Jan Rune For noe sprøyt Ronny, jisses:) Det er bare retorisk tøvprat du skriver og det er like tullete som om jeg skriver at det finnes rosa, flygende elefanter sendt ut på jorden av små alver. Tror du ikke på det så kan jeg da spørre om du kan bevise at disse ikke finnes. Og det kan du selvfølgelig ikke, ergo har jeg rett: det finnes flygende rosa elefanter sendt ut av jorden av små alver. Det er denne liksom-logikken du påstår gir deg rett, og rett har du selvfølgelig ikke:)
Ronny Ranestad Larsen Beklager, du har blitt trengt opp i et hjørne. Det er ikke en logisk slutning for deg å hevde at du er en ateist og at Gud ikke eksisterer. Du har ikke sett alle fakta, derfor er det en mulighet til at Gud eksisterer. Derfor må du innrømme at agnostisisme er mer logisk slutning enn ateismen i denne situasjonen.

Helt ærlig, så kunne jeg selv presentert mer fakta for hvorfor Gud ikke skulle eksistere, enn det du har gjort. Jeg skal ikke gjøre det, for det er ikke meg som skal svare for deg.

Jeg er saklig og høffelig, og gir deg svar. Ikke går jeg til personangrep eller kaller det du sier sprøyt. Jeg bare motdebaterer deg på et saklig grunnlag.

I denne debatten har du ikke presentert et eneste bevise eller fakta, men bare kommet med usaklige kommentarer som du ikke kan støtte opp om.

Jeg får bare si takk for debatten og håper det har gitt deg noe å reflektere.

Og forresten, jeg beviste nettopp for deg hvorfor Julenissen ikke eksisterer, og det hadde utgjort ingen forskjell om jeg beviste videre hvorfor enhjørninger og rosa elefanter ikke eksisterer.

Ellers, ha en fin kveld videre. :)
Jan Rune Jeg har ingen spesielt behov for å argumentere noe spesielt for at det ikke finnes noen gud, det er nokså selvfølgelig:) Jeg kan ikke kalle meg agnostiker, det ville vært å lyve. Å stole på den retoriske logikk, ikke rasjonalitet, er ikke det smarteste du gjør. I en debatt vil du da før eller siden måtte svare på «rosa elefant» problematikk, og da faller logikken som det korthuset den er.
Ronny Ranestad Larsen Fint det Rune, ha en fin kveld videre. :)