Vittighetsbladene var travelt opptatt med pinsevekkelsen helt fra begynnelsen. T. B. Barratt hadde møter på Moss, og Vikingen hadde sin egen oppfatning av forløpet. Her ser vi vekkelsestorm i Moss. Barratt rider på heksekost mot Bloksbjerg og innbyggerne i Moss ligger strødd. Karikaturen ble gjengitt i pressen helt ned til den tids Schlesien.

T. B. Barratt ble tilstått å ha møter i Høvåg kirke ved Kristiansand. Her står han bak en søyle og fryder seg over at presten i Høvåg greide å overbevise kirkestatsråd Hjemtveit om det naturlige i at Barratt fikk låne kirken (Vikingen).