Skip to main content

E-bøker

Http://nrk.no

Dette er to e-bøker av pinsebevegelsens etablerer, Thomas Ball Barratt. Den første boken omhandler kvinnens stilling i menigheten. Boken tar for seg blant annet hodetekke, kvinnes rolle som lærer, forkynner og predikant. Boken, ekteskap, skilsmisse og gjengifte, tar for seg viktige emner som forlovelse, ekteskapet, skilsmisse, gjengifte og abort.

Begge bøkene kan lastes ned. Trykk på bildet for å laste dem ned gratis.


Hvordan kan jeg bli frelst?

Pinsebevegelsens etablerer i Norge, Thomas Ball Barratt, taler her om hvordan man kan bli frelst. En høyst aktuell tale som gjelder den dag i dag.

E-bøker

Dette er to e-bøker av pinsebevegelsens etablerer, Thomas Ball Barratt. Den første boken omhandler T.B. Barratts erindringer. Den andre boken tar for seg nådegaver, åndens veiledning, menighetstukt, den lokale menighet, hvordan vantroen ytrer seg, profeter, profetinner i menigheten.

Begge bøkene kan lastes ned. Trykk på bildet for å laste dem ned gratis.