Skip to main content

Om bloggen

Kristenbloggen ble etablert i 2011 og drives på frivillig basis uten økonomisk støtte. Kristenbloggen er Ronny Ranestad Larsen.

Ronny Ranestad Larsen

Frelst av nåde i 2010. Døpt og innlemmet i Betel Vennesla. Er gift og familiefar med tre døtre. Bosted Evje i Agder.