Skip to main content

Vil du vite mer om frelsens vei og om hva Jesus har gjort for deg, så ta kontakt med en kristen menighet.

Det finnes mange gode menigheter som har en sunn forkynnelse av evangeliet, likeså vel som det finnes menigheter som leder en vill.

Mange menigheter har trosbekjennelse på sine nettsider. Her er noen sentrale punter man bør se etter:

  • Bibelen – Guds Ord – er sannhet. På grunn av syndefallet som kom med Adam og Eva, opprettet Gud en frelsesplan for menneskene. Gud sendte sin egen Sønn – Jesus Kristus – for å bringe menneskene tilbake til Gud. Gud skapte oss med fri vilje, men han ønsker at vi skal velge han som vår frelser. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus.
  • Alle som tror at Jesus Kristus er Guds sønn og døde på korset for menneskets synder og oppstod fra de døde ved Guds Ånd, og at Jesus skal komme tilbake til jorden, har en bekjennelse som viser at man er en kristen ut i fra Bibelen [1].
  • Det er to utganger på livet. Alle som tror på Jesus som sin Frelser, blir akseptert [2] av Gud og kommer til himmelen. Dermed er det opp til hver enkelt å velge himmel eller fortapelse. Bibelen lærer at den som ikke tror, går fortapt. Det vil si ikke få komme inn i Guds nærhet i det himmelske (http://kristenbloggen.net/?s=fortapelsen).
  • Den Hellige Ånd er en av personene i den Guddommelige Treenigheten som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi snakker her om en Gud som manifesterer seg i tre personger. Treenigheten kommer blant annet til uttrykk i Bibelteksten der Jesus blir døpt i Jordan elven (Matteus kap 3, vers 16-17) [3].
  • På samme måte som de første disiplene som var sammen med med Jesus, kan kristne i dag bli brukt av Gud til overnaturlige oppgaver. Den hellige Ånd er den som gir disse gavene. Det er ikke mennesket selv som gjør dette, men Gud i oss.
  • Gud skapte verden, alle dyr og planter, mennesker og dyr, slik vi kan lese om det i Bibelen. Det betyr ikke at vi ikke tro på vitenskapelige funn eller teorier, men vi avviser evolusjonsteorier og ideen om Big Bang. Mye at det som påstas er fakta og bevist, er kun teorier der vitenskapsforskere “tror” og velger hypoteser uten at dette kan bevises [4]
  • Gud skapte mennesket med fri vilje. Fri vilje innebærer også frihet til å velge det onde fra menneskets side. Gud ønsker ingenting ondt for mennesket, men han vil ikke diktere eller forutbestemme menneskets liv. Derfor gir Gud mennesket nøkler for et godt liv, slik vi leser om i Bibelen. Gud er den som sterkest anbefaler oss “det gode livet”. Men menneskets egoisme velger ofte bort Gud og hans ord for hva dette livet bør inneholde

Psalm 19:7The law of the LORD is perfect, converting the soul

«The first duty of the Gospel preacher is to declare God’s Law and show the nature of sin, because it will act as a schoolmaster and bring him to everlasting life which is in Jesus Christ.» Martin Luther

«Before I preach love, mercy and grace, I must preach sin, Law and judgment.»
John Wesley

«Preach 90 percent Law and 10 percent grace.» John Wesley

«They will never accept grace until they tremble before a just and holy Law.»
Charles Spurgeon