Skip to main content

Opp igjennom historien er det mange som har påstått at historiske hendelser, personer og byer i Bibelen har vært oppdiktet, men arkeologiske utgravninger har bevist at tekstene i Bibelen er historiske korrekte.

Det de fleste lærde anser som gode nok beviser for at historiske personer skal ha eksistert, er for noen ikke gode nok når det kommer til Jesus. Kanskje det er fordi hverken Platon, Aristoteles eller Sokrates har utfordret deres ateistiske tro på deres egen gud, nemmelig dem selv.

Arkeologi uten historie er meningsløst. Alt arkeologi kan fortelle oss er en sekvens av kulturell utvikling. Det kan ikke gi oss en nøyaktig kronologi. Det er historie som gir oss kronologien, hendelsene, menneskene og stedene.

Når en ateist prøver å forkaste Jesu (Gud) eksistens eller Bibelens troverdighet med å argumentere med at det er ett eventyr, så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte barnefortellinger som er typisk for eventyr.

Så til slutt, hvem har skapt oss fra begynnelsen? Et molekyl? Hvor kom det fra? Hvem har skapt alle stjernene, jorden og månen som går nøyaktig i sine baner? Hvordan kan myriader av stjerner ute i det uendelige passe sin egen nøyaktige vei uten at noen styrer dem?

Hvordan kan de som påstår at vi stammer fra apekattene være så hjerteløse at det i enkelte land er en delikatesse å spise dem (sine forfedre)? Burde det ikke settes i gang en redningsaksjon som forbyr disse å ete sin familie?

Hva med alle apekattene i zoologiske haver rundt om i verden, må vi ikke hjelpe dem fra deres fangenskap? De er jo våre fedre! Få dem ut og lær dem likestillingsloven! Få dem inn i politikken! De kunne kanskje redde verden? For alle de apekattene som sitter i sine høye embeter verden over er jo ikke i stand til det! Dette er bare et forslag fra meg, og faktisk tror jeg det har noe for seg. Vi kunne kanskje leve noen millioner år til?

Når jeg hører foredrag om vitenskapens syn på verden, og de begynner å fable om millioner og milliarder av år, er det ikke vanskelig for meg å forstå at det er fullstendig klikk i hjernen på dem. De har hjerner fulle av fabler og forvirrende eventyr. I enfold å tro at Gud skapte mennesket så som det skulle være, er den største kunnskap et menneske kan eie.

Det er et privilegium som er gitt bare til dem som enfoldig tror på disse ord: «AV NÅDE ER DERE FRELST, OG DET ER IKKE AV DERE SELV, MEN DET ER GUDS GAVE.» Enhver kan tro hva de vil, men husk at valget er ditt.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply