Skip to main content

Den er «er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud» (1. Pet. 3. 21). – «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16, 16). Den beteg­ner en død til synden og et nytt liv i Kri­stus (Rom, 6, 4). Ved den blir vi også lagt til den kristne menighet (Apg. 2, 41–47).

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply