Den er «er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud» (1. Pet. 3. 21). – «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16, 16). Den beteg­ner en død til synden og et nytt liv i Kri­stus (Rom, 6, 4). Ved den blir vi også lagt til den kristne menighet (Apg. 2, 41–47).

About Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published.