Skip to main content

Ikke fordi han hadde synder å om­vende seg fra, som de andre. Men han tok plass blant syndere og ble «gjort til synd» for oss. For å «fullbyrde all rettfer­dighet» ble han innviet til sin livsgjerning, som ypperstepresten i den gamle pakt ble innviet til sin. Les Matt. 3, 15; 2. Kor. 5, 21; 2. Mos. 29, 4–7).

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply