Skip to main content

I Markus 5, 25 er det en historie om en kvinne som hadde mange lidelser. Hun hadde brukt alt hun eide på leger, men hadde ikke blitt bedre, heller verre.

Hun sa: «Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne Hans, så blir jeg helbredet.» Hun kom for å få sitt behov møtt.

Vårt fulle skap er ofte vår største hindring. Det er når vi er tomme og uferdige og vi kommer til Gud, hjelpeløse og med vår erkjennelse at vi ikke formår noe selv, at Han hjelper oss.

Den store legen er nå her
Jesus med sin medynk er deg nær;
Han gjør hvert hjerte fullt av glede
Å, Kjenn at Jesus er til stede
William Hunter

Peter sier: «Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når tiden er inne.» (1 Pet 5, 5-6).

Se på Mesteren ved Jordans bredder, der Han underordner seg Johannes dåp, og så igjen hvordan Han underordner seg den grusomme døden på korset.

Englene lengter etter å få skue inn i disse tingene, og hele Himmelen venter på den mannen som vil brenne alle broer bak seg og tillate Gud å begynne en plan i rettferdighet, en plan så fullkommen, så hinsides menneskelig tankegang, men etter åndens åpenbarelse.

Author Smith Wigglesworth

Smith Wigglesworth (født 8. juni 1859 i Menston, Yorkshire, England, død 12. mars 1947), var en britisk evangelist. Noen av hans prekener ble transkribert for å bli publisert i flere kristne magasiner, og flere av disse prekenene ble senere samlet i to bøker. Wigglesworth sa han hadde gjort en forpliktelse til Gud at han ikke ville sove om natten før han hadde vunnet en sjel for Kristus hver dag.

More posts by Smith Wigglesworth

Leave a Reply