Skip to main content

Hvis en voksen kan komme inn i et slikt sinnsforhold at gjenfødelsen kunne bli mulig under dåpshandlingen, hvorfor kan ikke barnets sinn, som ennå ikke er motstandsdyktig, bli gjenfødt ved Åndens umiddelbare påvirkning når det døpes?

For det første er ikke de betingelser til stede hos barnet som Skriften krever for gjenfødelse og dåp, nemlig syndserkjennelse og tro. For det andre så stiller ikke Skriften disse betingelser til spede, umyndige barn, da den har stilt de umyndige og spedbarn under nåden (Rom 5, 17–21), ganske uforskyldt, uten bevisst syndserkjennelse og tro fra deres side. Hvis man av den grunn vil døpe dem, så ser vi for det tredje at barnedåp ikke hører hjemme i den apostoliske praksis.

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply