Den kjente gatepredikanten, Tony Miano, i samtale med en religiøs katolikk.