Skip to main content

Bibelen er ikke et løsbladsystem

Bibelen er ikke et løsbladsystem som du kan skifte ut sider etter det du liker og mener. Det du gjør da er å skape deg din egen gud, og Bibelen kaller det avgudsdyrking. Det er synd at du aldri har forstått moseloven og den gamle pakt som er omtalt i Bibelen. Du klarer ikke å skille mellom de bud og lover som ble gitt til Israel som et folk (jødene), og du forstår ikke forskjellen mellom den gamle og den nye pakt.

Kjære Gud, eg hatar å måtte fortelje deg dette. I dag meldte eg meg ut av statskyrkja. … Familien din meiner at det er ein del av meg som ikkje passar inn. Dei meiner det er nokre reglar vi må følgje, at eg og du ikkje bør ha eit forhold dersom eg vel å dele livet mitt med ein av same kjønn. Eg kunne respektert dette om det ikkje var for at familien din vel ut dei lovene dei likar best. Fleirtalet av familien din meiner at det er greitt å ete gris (3.Mos 11,2-13), og at kvinner brukar same klede som menn (5.Mos 22,5). Dei syns det er greitt å byggje hus utan rekkverk på taket, gifte seg sjølv om ein er skild eller ikkje er jomfru lenger (5.Mos 22, 8; 3.Mos 20,10; 5.Mos 22, 22). Familien din kan også godta at ein mann klipp av håret på sidene og stussar skjegget i kantane (3.Mos 19,27). Dei syns til og med at det er greitt å tenne opp eld eller arbeide på ein søndag (2.Mos 35,2-3).

Dei som bryt desse reglane, er inkludert i familien og invitert til å ta del i alt frå bryllaup til julefeiring, men ein som elskar ein av same kjønn får ikkje alltid lov til å vere ein del av denne familien.
– Faksimile Bergens Tidende

Moseloven består av tre lover. Seremonialloven, rettsreglene og moralloven (de ti bud). De to første lovene ble gitt til Israel som et land og folk. De ti bud gjelder for alle. Seremonialloven, også kalt gudstjenesteloven, handlet om gudstjenestelivet (2 Mos 25). Rettsreglene, handlet om samfunnet og staten (2 Mos 20). Moralloven handler om de ti bud (2 Mos 20). Moseloven var bud og lover til et folk som levede i en tidsalder med stor synd, forfølgelser og kriger, der de hverken hadde et rettsvesen eller fengsel. Loven var streng for å vise hvilke synder som ble sett på som svært alvorlige. Å bryte det som Gud hadde sagt betydde døden.

Det var Israels folk som selv valgte å godkjenne loven og den gamle pakt. Som kristne gjelder ikke den gamle pakt. Det er den nye pakt som gjelder. Da Jesus døde for våre synder så oppfylte han loven. For ingen menneske kunne holde loven, og den forgikk (ble fullbragt) da Jesus utåndet på korset: «Det er fullbragt».

Det største bud er at vi «skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel og av all vår forstand» (Mark 12, 31) Det er ikke en av oss som har holdt budet.  «Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. (Rom 3, 10-12)

Det spiller ingen rolle hvem du er

Det spiller ingen rolle hvem du er, enten du er homofil, heterofil, en løgner, tyv, blasfemer, for de som gjør urett, skal ikke arve Guds rike. «Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10)

Hva du trenger å gjøre for å få evig liv er å bli født på ny. Det er ikke gode gjerninger som frelser deg. Det er ikke dåp. Det er ikke det å bare tro. Det er ikke å be en frelsesbønn bare for å prøve Jesus. Det er ikke å gå til et skrifterom. Det er ikke å gå i kirken. Det er ikke det at dine foreldre er kristne. Det er ikke å være religiøs. Det er heller ikke det at du er et godt menneske, for er du virkelig det?

Er du god nok til å komme til himmelen? La oss gå gjennom noen av de ti bud å se. Har du noen gang fortalt en løgn? Hva kalles du da? En løgner. Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg, samme hvor ubetydelig det var? Hva er du da? En tyv. Jesus sa at hver den som ser på et menneske av lyst, har vært utro i sitt hjerte. Har du noen gang sett på et annet menneske med lyst? Da har du begått utroskap i ditt hjerte.

Med vår egen bekjennelse er vi både løgnere, tyver og har begått utroskap i våre hjerter. Det var kun tre av de ti bud. Ingen av oss kan si at vi ikke har syndet imot Gud. Vår målestokk over godhet kan ikke måle seg mot Gud. Vår moral er stadig i forandring (se til moralen i andre verdenskrigs tyskland). Gud krever moralsk perfeksjon, og det er det ingen av oss som kan gi ham.

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10).

Jesus levede et syndefritt liv og tok på seg din og min synd slik at hver den som tror skal få evig liv. Du brøt Guds lov, men Jesus betalte boten. Hva du trenger å gjøre for å komme til himmelen er å bli født på ny (Joh 3, 1-8). Det finnes ingen andre veier å komme til Gud utenom ved Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til hans Far i himmelen uten gjennom ved Ham.

Er du ikke født på ny, så vil du ikke se himmelen. Du vil bli dømt for all din synd og møte et evig helvete. Født på ny blir du kun når du tror på Jesus av hele ditt hjerte og vender deg bort i fra synd. Da vil Gud gi deg et nytt hjerte og innvilge deg evig liv i Hans rike. (Joh 3, 5-7)

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply