Skjønne Morgen

Skjønne morgen når den frelste skare løftes mot sky

Gud i evighet skal oss bevare i staden ny

Kor:

Vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem

Når Han kommer, Halleluja er vi der hvor Jesus er.

Vi er kun en liten stund her nede på denne jord

Snart vil Jesus oss til Him`len lede Hvor Han selv bor.

Ofte kjenner vi den tunge byrde som verden gir

Når vi møter sjelens gode hyrde, Han oss befrir

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.