Skip to main content

Absolutt. På apostlenes tid kunne man ikke tenke seg en kristen som stod utenfor de kristne menigheter. De frafalne og vranglærene holdt man utenfor (Matt. 18, 15–18; 1. Kor. 5, 13; 2. Tess. 3, 6–14; 2. Joh. 10. 11).

Derfor er også det statskir­kelige system, som sammenblander både troende og vantro i såkalte «menigheter», stikk imot Guds ord (2. Kor. 6, 14–18).

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply