Skip to main content

Jesus er den andre personen i treenigheten. I begynnelsen var Han var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han er Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Han er den enbårne Sønn fra sin Far, full av nåde og sannhet. Han er Gud.

1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
Joh 1, 1-4

14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Joh 1, 14

Tonaturslæren
Fordi Ordet var hos Gud, og Ordet ble menneske, så sier vi at Jesus har to naturer. En gudommelig natur og en menneskelig. Det dreier seg ikke om en spaltet personlighet. Personligheten Jesus Kristus handler om være en sann Gud og sant menneske.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

 • Jeg tror de fleste ser forskjell på det å ha langt hår som en kvinne og det å ha hårlengde som mann. De fleste kvinner som har langt hår, har lenger hår enn hva det regnes som langt sammenlignet med en mann.

  Om Jesus hadde langt hår kommer ann på hva man definerer som langt hår. Jeg personlig synes mitt hår er langt når det er 4 cm, men min kone synes det er alt for kort. Jesus hadde langt hår, men det var ikke så langt at han så ut som en kvinne. Det er dette Paulus adresserer i 1 Kor 11, at en mann på den tiden i den kulturen ikke skal ha så langt hår at han ser ut som en kvinne.

  «Med hensyn til skikken for kvinnen, å ha sitt hode tildekket når hun bad eller profeterte, så må vi vel nærmest tro at det var av midlertidig betydning. En befaling om ikke å krenke den gode tone. Den kvinnelige drakt man den gang benyttet ville ikke passe nå. «Nå,» sier Whedon, «sitter kvinnene eller står foran mennene med sine hoder bare, ikke bare i den sosiale sirkel, men i store forsamlinger, og det er ingen religiøs forpliktelse for henne å bruke en hatt i kirken eller som forbyr henne å tale eller be uten hatt. Grunnen hvorfor Paulus fordømte det utildekkede kvinnehode på sin tid, skriver seg fra at en slik handling i de dager ville øyeblikkelig flytte kvinnen fra sitt rette forhold og vekke en hel del vanærende tankeforbindelser, som var skikket til å medføre tvil om menighetens renhet. Det var et tegn på stor sorg eller skam.» (Sml. 5 Mos 21, 10-13).

  Tacitus forteller at til og med tyskerne straffet en skjøge ved å fordrive henne fra sin manns hus med et raket hode. En jødisk forfatter sier i forbindelse med 4 Mos 5, 12-18: «Blott kvinnens hode! Hvorfor? Fordi det ikke er de israelittiske kvinners skikk å ha blottede hoder. Derfor raker han henne og sier: Da du er avveket fra de israelittiske kvinners skikker, som tildekker sine hoder, og har fulgt hedningenes skikker, som pleier å gå med blottede hoder, se! — da er det skjedd med deg som du har villet!» – Barratt

 • Øyvind Larsen sier:

  Som du sa så er jesus den allmektige Gud,
  i Johannes 1,1 ibegynnelsen var ORDET og ORDETvar Hos GUD og ORDET var GUD.senere står det at dette ORDET TOK BOLIG BLANDT PÅ HVILKEN MÅTE,JO NEMLIG JESUS.

Leave a Reply