Skip to main content

Spørsmål: Hvorledes skal en kristen forholde seg når en uomvendt person forvrenger eller vil diskutere kristendom? Er det da rett, etter Guds ord, å la være å si noe for å bevare fred med mennesker? Jeg er takknemlig for svar, da dette er et problem for meg.

Svar: De vil neppe oppnå et positivt resultat ved å diskutere kristendom med verdslige mennesker. Husk at så lenge et menneske ikke er født på ny, er det «fremmedgjort for Guds liv» (Ef. 4, 18). Og i denne tilstand er en ute av stand til å kunne sette seg inn i og forstå hva sann kristendom er.

18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham.
Ef 4, 18

Bibelen sier: «…et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig» (1. Kor. 2, 14).

14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.
1 Kor 2, 14

Bare ved Åndens åpenbarelse gjennom evangeliet kan et menneske komme til troen på Kristus. «Kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen», sa den Herre Jesus til Peter, da denne hadde avlagt den gode bekjennelse: «Du er Messias, den levende Guds Sønn» (Matt. 16, 16-17).

16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.
Matt. 16, 16-17

Mitt råd til Dem er: Diskuter ikke kristendom, men bekjenn Kristus for Deres medmennesker. La dem forstå at De har en fast og urokkelig tro på Guds ord. Fortell dem på en vennlig måte ut fra Skriften, at deres forhold til Kristus avgjør deres evige skjebne. Og framfor alt: Lev så nær Herren at han gjenspeiles i Deres liv i hverdagen. Det vil gi resultater – for evigheten.

Kilde: Arne Helseth-Dyrseth

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply