Skip to main content

Julaften er en tradisjon som både kristne og sekulære over hele verden feirer. Feiringen skjer under forskjellige betingelser. For kristne er den en markering over Jesu fødsel. For sekulære er det en feriedag med mat og utveksling av gaver.

Ordet «jul» (eng. Christmas) stammer fra to gamle ord; «Christes maesse» (som kom inn i det engelske språk rundt år 1050), som betyr «Kristus messen». Ordet stammer fra den katolske messen, hvor prestene på nytt tar frem Jesu offer i nattverdet.

Se også: Hva er den katolske kirke og Er katolikker kristne?

Hva er opprinnelsen til julaften?

Opprinnelsen til julaften går helt tilbake til eldgamle kulturer hvor de feiret forandringen mellom årstidene. I den nordlige del av Europa feiret de solvendingen. I det eldgamle Roma var denne tiden en feiring av religiøs karakter. I sommertiden skulle avguden Jupiter tvinge Saturn, avguden over landbruk, ut av sin dominante posisjon i den himmelske verden slik at dagene ble kortere. I templene for avguden Saturn ble føttene til statuen av Saturn symbolsk bundet sammen med kjettinger, inntil solvendingen tok til.

25. desember var også datoen da solguden Phyrgia ble født i den eldgamle Balkan.

I det romerske keiserriket etter Kristus, var vinterfestivalen kjent under navnet «saturnalia». Et av symbolene for feiringen av saturnalia var bruken av eviggrønn eik. Disse plantene forholdt seg grønne hele året og ble sett på som et symbol for liv og gjenfødelse.

Misteltein ble brukt av kelterne som en beskyttelse over dørinngangene og skulle beskytte boligen mot forskjellige former for ondskap.

Den romerske kirken klarte ikke å bli kvitt saturnalia, og adopterte i stedet feiringen og gjorde det til en kristen feiring av Jesu fødsel.

Når ble Jesu egentlig født?

Det er ingen som kjenner til hvilken måned eller dag Jesus egentlig ble født. I tillegg er ikke årstallet for kalenderen riktig.

Dette er kjent når man sammenligner den bibelske redegjørelsen av evangeliet og nedskrivningene om statsholderen Kvirinius av Syria (Luk 2, 2) og Herodes den store (Matt 2, 19) som døde i år 4 f.kr. Dette var det året Jesus ble født.

Bør kristne feire julaften?

Det kommer ann på to ting. Holder man Gud høyere på denne dagen enn man holder verden. Som kristne er vi frie til å ferie Jesu fødsel når vi selv ønsker. Hvis vi ønsker å bruke julaften til å spesielt markere denne dagen, er vi frie til å gjøre dette til en hellig dag. I 1 Kor 10, 23-33 forteller Paulus om å spise kjøtt fra dyr som har blitt brukt til ofringer til avguder. Han sier følgende:

Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. 24 Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. 25 Alt det som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det er offerkjøtt. 26 «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.» 27 Hvis dere blir innbudt av en ikke-troende, og dere sier ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som blir satt fram, uten å komme med spørsmål. 28 Men om noen sier: «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke – av hensyn til ham som sa det, og for samvittighetens skyld. 29 Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 30 Hvis jeg spiser dette med takk, hvorfor skal jeg da bli klandret for det jeg spiser? Jeg gjør det jo med takk til Gud. 31 Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! 32 La verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere! 33 Jeg selv forsøker å være alle til lags. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst.

I kontrast til dette kan vi godt ferie julaften, selv om ikke-troende også gjør det. De falske gudene eksisterer ikke og har derfor ingen makt. Fordi andre bruker julaften som en markeringsdag for noe helt annet enn Jesu fødsel, så betyr det ikke vi heller ikke kan feire denne dagen.

La julaften bli en dag fylt med bønn og takksigelse for den dag da vår Frelser kom til jorden. Hvis man ønsker å glede noen med gaver, så gjør det med takk til Gud.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

 • Jesper sier:

  «I kontrast til dette kan vi godt ferie julaften, selv om ikke-troende også gjør det. De falske gudene eksisterer ikke og har derfor ingen makt»

  Og hva om gudene faktisk eksisterer og har makt, hva er da det lureste å gjøre?

  • De fleste mennesker har skapt seg sin egen gud, og det begynner ofte med: «Min gud vil aldri sende noen til helvetet», og de har rett, for den gud har aldri eksistert. De har laget seg en avgud som passer deres eget formål og fantasi.

   Bibelen kaller det avgudsdyrkelse.

   Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10). Den sanne Gud, både kan og har skapt fortapelsen for de som avviser frelsen.

   At det finnes en Gud ligger i at skapelsen kan bevises. Når man så beviser at alle andre religioner er falske, så sitter man igjen med den rette Gud, fordi det finnes noe som heter absolutt sannhet.

Leave a Reply