Skip to main content

Av Ray Comfort.

Nå og da blir jeg kritisert fordi jeg forkynner for de som har et hardt hjerte. Dette, sier de, er som å kaste «perler for svin.»

En gris ser ingen verdi i perler. De er altetende dyr hvis eneste tanke er mat. Den syndefulle synderen ser ingen verdi i den dyrebare perlen som evangeliet er. For ham har den ingen verdi.

En millionær sitter på en lite fly og arbeider med en ny plan for å tjene mer penger. Under setet ligger det en fallskjerm. Den er av ingen interesse for ham. Det eneste som interesserer ham er å tjene mer penger. Plutselig begynner flyet hurtig å gå ned. Han blir fylt av frykt. Hvor mye vil han nå verdsette en fallskjerm? Han ville gi alt han eier og har for den! Han vet at uten fallskjermen så vil han miste sitt liv!

Slik er det med vår Frelser. Kristus korsfestet for verdens synd er av ingen interesse for synderen. Det er helt irrelevant for ham. Det finnes derimot noe som vil forandre hans mening om evangeliets verdi. Det er den moralske lov. Den vil vise ham at hans liv er i fare, og når han så forstår dette, så vil evangeliet gi mening og bli høyt verdsatt.

Den moderne predikanten ser ingen forskjell mellom loven og evangeliet. For ham, så har forkynnelsen om loven (som Jesus, Paulus og apostlene brukte i Mark 10,17, Rom 2,20, osv.) ingen grunnlag i Skriften. Han vet ikke at dens gudgitte funksjon er å vise synderen at han er i fare (Rom 3, 19, 20, 7, 7, 7,13). Moralloven gir diagnosen. Sykdommen er synd. Evangeliet er vaksinen.

Når jeg forkynner til en hardhjertet synder, så vet jeg godt at han ikke er interessert i evangeliet. Jeg vet at han trenger loven for at han skal forstå evangeliet. Den moderne predikant forkynner utelukkende evangeliet (som synderen ser som irrelevant), og så går predikanten bort fra synderen – som han ikke ønsker å kaste perler for svin.

Den forherdede synderen trenger ikke å høre evangeliet. Han trenger å høre loven for å gi kunnskap om synd og hans overhengende fare. Dette vil hjelpe ham til å se verdien av den dyrebare perlen som evangeliet nettopp er.

Ray Comfort

Author Ray Comfort

Ray Comfort is the best-selling author of more than 60 books. He is also the co-host of an award-winning television program (with actor Kirk Cameron) which is seen in 123 countries. He has spoken on the subject of atheism at Yale and other prestigious universities, debated on ABC's Nightline, written, God Doesn't Believe in Atheists, The Atheist Test (booklet--over one million copies sold), You can Lead an Atheist to Evidence But You can't Make Him Think, and, Evolution: A Fair Tale For Grownups (Bridge Logos). He was a platform speaker for American Atheists, Inc., at their 2001 National Convention. Ray and his wife Sue live in Southern California. All textual material published with written permission by Living Waters.

More posts by Ray Comfort

Leave a Reply