Skip to main content

Av Vidar Brautaset.

«Men det behaget Herren å knuse ham.» Jes 53:10

«Herren sa til meg: Du er min Sønn, Jeg har født deg i dag!» Sal 2:7

Disse setningene gjelder en og samme person, Jesus Guds sønn. Når det gjelder det siste av de to, forklarer Paulus for oss hvilket tidspunkt dette ble virkeliggjort: Idet Herren Jesus oppreises fra graven, taler Gud til Ham og sier: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag!» Apg 13:32–33.

Når et helt nytt individ blir født, har det sin fødselsdag. Vi kan med rette si: «Gratulerer med dagen, Jesus!» Han som kom ut av graven er et helt nytt eksemplar av et menneske, som tidligere ikke har eksistert. «Har vi kjent Kristus etter kjødet» (fra Hans fødsel til Hans grav), «så kjenner vi Ham nå ikke lenger slik.» 2Kor 5:16. Nå har Han tittelen «Det nye menneske», «Det andre menneske» (i motsetning til det første, som begynte med Adam).
Når det nå finnes et nytt menneske, oppreist av Gud, skal tro om det ikke også finnes et gammelt? Det var her det lyste opp for meg igjen.

Jeg erfarer igjen at «Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir den enfoldige forstand.»

Ennå en gang stod det klart for meg: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham.» Se nå tilbake på det første ordet. Da Jesus kom og ble mennesker lik, ble Han identifisert med det gamle menneske. «Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss» 2Kor 5:21.

Da Gud så sin sønn hengt opp på forbannelsens tre, «behaget det ham å knuse ham.» Hvorfor? Fordi Han så meg der. Det gamle menneske er fortsatt avskyelig for Gud. Guds hensikter for det gamle var fordømmelse, kondemnering, utslettelse. Han kunne ikke annet enn å rydde det av veien. Det er jo i fiendskap mot Gud. Ikke er det Guds lov lydig, ikke kan det være det heller. Rom 8:7.

Så fikk da mitt gamle menneske sin fortjente straff på Golgata. All pådradd skyld, straff og dom ble ferdigsont på forbannelsens tre. Kjære leser! Din syndige livshistorie er i Guds øyne avsluttet på Korset. «Så har vi gjort dette klart for oss: Når en er død for alle ,så har de alle dødd.» 2Kor 5:14.

Har du gjort dette klart for deg, kjære venn? Det er av aller største betyding om du gjør nettopp dette klart for ditt sinn.

I Guds øyne er dette virkeligheten, at når Kristus døde, døde du, da Han ble gravlagt, var det din begravelse, og for alle som er kommet til tro på Ham, gjelder også det at da Han sto opp som den nye skapning, da stod du opp sammen med Ham. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt!» 2Kor 5:17.

Gud ser oss altså i en annen person, i Kristus. Ser du også dette, frigjøres du i ditt sinn.

Gratulerer med denne dagen!

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply