Skip to main content

Da jeg hørte pater Kjell Arild Pollestads fremlegning av den katolske kirkes vranglære i «tro og liv» onsdag. 28.3, om jomfru Maria og helgener, ble jeg ennå mer styrket i min overbevisning om at denne lære intet har med Gud å gjøre. Verre sprøyt skal man lete lenge etter. Men jeg er veldig glad for at NRK gir plass for slike vranglære, så folk selv får høre hvor langt fra den bibelske lære katolisismen er.

Det finnes ingen helgener i Himmelen, og heller ikke i Guds menighet. Å si at ingen har stått Jesus nærmere enn jomfru Maria fordi hun var Jesu mor, og at hun går i forbønn for menneskene, er blank løgn. «Jesus bor ved troen i våre hjerter» (Ef 3, 17). Nærmere kan man ikke komme. «Og Ånden går i forbønn for oss», ikke Jesu mor. «Vi er alle syndere og fattes Guds ære.» Og vi må alle bli frelst av bare nåde. Ingen har noe å rose seg av. Paulus sier: «All vår ros er utelukket.»

Franz av Assisi hadde ingen forrett hos Gud fordi han gjorde seg selv fattig på jordisk gods og derved skulle gjøre seg fortjent til Himmelen. Den katolske kirkes lære fører ingen til Himmelen. En slik lære er fra avgrunnen.

Det er hårreisende å se at såkalte normale mennesker kan la seg forføre av en slik lære. Om jeg gir alt jeg har til de fattige, men ikke har den guddommelige kjærlighet til Kristus og hans fullkomne verk, ja om jeg endog gir meg selv til å brenne, gavner det meg ingenting.(1 Kor 13, 3).

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
1 Kor 13, 3

Det eneste som kan frelse meg er en dyp erkjennelse av at jeg trenger Guds nåde hver dag. Ingen har forrett fremfor noen annen. Det er kun ved troen på Kristus at en blir frelst. Alt annet teller ingenting. Ingen har noe å rose seg av. I Guds øyne kan ingen slå seg på sitt bryst å si: «Jeg takker deg Gud, for at jeg ikke er som naboen.» Vi er født inn i en syndig verden som syndere, og må blir en ny skapning i Kristus Jesus. Bare det aksepterer Gud, ikke noe annet.

Aage Samuelsen
Vekkeropet nr.4, 1984

Aage Samuelsen

Author Aage Samuelsen

More posts by Aage Samuelsen

Leave a Reply