Skip to main content

Fredag 31. mai var jeg i en radiodebatt sammen med en prest, hvor jeg ble aldeles sjokkert over prestens innstilling til spørsmålet om helbredelse ved bønn. Nå kan det jo til unnskyldning for presten sies at han ikke har kjennskap til den Hellige Ånds kraft eller Guds fremgangsmåte i helbredelse av syke, da han selv ikke er døpt i Ånden.

Det ble i programmet spilt et opptak fra et møte i Porsgrunn som ble holdt av en amerikansk vekkelsespredikant og intet av det predikanten sa eller gjorde var utenfor Guds ord. Men presten kunne ikke godta at predikanten befalte sykdommene å vike i Jesu navn. Det skulle foregå i det stille. Og da meldte spørsmålet seg straks for meg: Hvordan ville de syke reagere når de under store smerter og lidelser fikk høre presten si til dem: «La det foregå i stillhet».

Men det merkelige er at slike prester og predikanter alltid går Satans ærend når det gjelder utfrielse fra sykdom og plager. De er fornøyd når de kan tale for en håndfull sjeler innenfor kirkeveggene, besøke sykehus, gå fra seng til seng og forsikre de lidende og syke at det er Guds vilje at de ligger der,og at han deler lidelsene med dem. Men når Guds time kommer (som for lengst er kommet) vil Gud på sin måte hjelpe dem i sykdommen, og at de vil få en rik inngang i Guds rike. En slik forkynnelse hører hjemme i Helvete. Gud deltar ikke i sykdommen, han helbreder dem fra lidelser og plager, men bare dem som ikke deler syn med Satan og hans vantro-håndlangere.

Gud sendte sin sønn til frelse for ånd, sjel og legeme. Han fortalte Israel i Det gamle testamentet: «JEG, HERREN, ER DERES LEGE.» 2. Mos. 15. Kirkene på Jesu tid stengte dørene for ham pga. prestenes skakkjørte innstilling og fordi det var for mye bråk da demonene for ut med høye skrik. De som ble helbredet jublet og danset av glede, som de også gjør i dag.

De dekorerer kirker og bedehus med kors, men hater det som skjedde da Satans åndehær ble stilt åpenlyst til skue. Kom ikke og fortell meg at slike prester og predikanter som flyr rundt på sykebesøk og jamrer og ber for de lidende har den minste tanke på å få de syke ut av sykehusene. Tvert imot venter de bare på at den syke skal dø, så de kan forrette begravelsen, og med en sørgmodig stemme delta med familien i sorgen. Det er slike falske vitner som stenger for Guds kraft idag!

En må være like hensynsløs mot slike predikanter som disse er mot de lidende i sin vantroforkynnelse. Gud har aldri sendt dem ut. De taler med fornuften, men hjertet er fylt med vantro. En må ikke tolerere dem det aller minste, men på alle måter hindre disse i sin djevelinspirerte tale. «Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen skjer ved Guds ord». Rom 10:17. Gå ut av slike menigheter og kirker hvor de hyller legevitenskapen og sender ut leger og sykesøstre på misjonsmarken med sin vantroforkynnelse.

«Løs nå båten fra land, Han vil ta deg i hand,gå på vannet i tro på hans ord.»

La ikke fangevokterne hindre deg lenger. Menighetens protokollmedlemmer teller ingenting for Gud. Det er hva du er i hjertet som teller for ham som har kjøpt deg løs fra denne verdens trolldom. Løs båndene om din hals du fagre Sions datter. Jesus vil hente alle dem som står på troens faste grunn, og ikke vingler hit og dit. Jesus er her snart! AMEN.

Aage Samuelsen

Vekkeropet nr.5, 1985

Aage Samuelsen

Author Aage Samuelsen

More posts by Aage Samuelsen

Leave a Reply