Skip to main content

Vi er flinke til å dømme andre mennesker. Noen gjør det med vilje, andre uten å mene det. Det er viktig at vi husker at uansett hvordan vi ser ut, uansett alder, hudfarge eller kjønn, seksualitet, rik eller fattig, så er vi alle like mye verdt i Guds øyne.

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.
Matt 7, 1-2

Bibelen forteller derimot at vi kan formane (Rom 14,1-4) og advare (Ef 5, 11-13). Det er vår plikt, for vi ønsker ikke at mennesker skal gå fortapt. Dømme skal vi derimot ikke.

11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them.12 For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. 13 But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light.
Ephesians 5, 11-13

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply