Skip to main content

Søndag 20. mars 2011, var pinsepredikanten Emanuel Minos på talerstolen i Livets Ord i Uppsala i Sverige [1. Korsets Seier – Emanuel Minos taler på Livets Ord]. Deltagelsen ble regnet som kontroversiell i kristne kretser [1. JDS-læren]. Nå er det ikke noen ukjent nyhet at Emanuel besøker forskjellige menigheter og frikirker. Jesus sendte sine disipler ut som sauer blant ulver. Vi kristne skal være som lyset i mørket.

Vi kan ikke fordømme, spekulere eller tenke negativt om en kristen bror som bringer fram lyset og Guds ord, der det måtte være mørke, eller der Gud kaller ham til det.

14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. 16 Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Matt 5, 14

16 Jeg sender dere som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!
Matt 10,16

15 Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.  2 Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette og sa: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» 3 Da fortalte han dem denne lignelsen:
4 Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én, lar han ikke da de nittini være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?  5 Og når han finner den, blir han glad og legger den på skuldrene sine.  6 Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.»  7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.
Luk 15, 1-3

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply