Skip to main content

Denne appell gjelder alle Guds barn – uten hensyn til samfunn eller parti! Som vi ser, lærer Guds ord oss bestemt at mennesket må bli frelst i denne verden, hvis de overhode skal bli frelst. Jesus har kalt oss til å være vitner (Apg 1, 8). Dvs. vi skal frembære budskap om frelse til alle fortapte sjeler så langt vi rekker. “Den vise vinner sjeler.”, sier Salomo.

Ingen frelst mann eller kvinne har lov til å avholde seg fra å frembære vitnesbyrd om frelsen ved tro på Kristus og hans dyrebare forsoning. Historikeren Gibbon skrev at det var pålagt alle nyomvendt i menighetens første tid å påvirke slekt og venner, ja alle de kom i berøring med, og vise dem nødvendigheten av å bøye seg for den evige og barmhjertige Guds rådslutninger og overgi seg til ham. Det påhviler alle kristne i dag i like stor grad å søke å vinne sine medmennesker for Gud!

Den tanke at millioner av dine medmennesker marsjerer mot en evig fortapelse, bør vekke deg av din søvn, og vise deg storheten av ditt vitnekall! For selv om du ikke er blitt kalt til å være evangelist eller innta andre stillinger i den kristne menighet, så er dog enhver kristen kalt til et vitne! Og nøden er så stor, arbeidsfeltet så omfattende. ansvaret så kolossalt at ingen bør avslå Kristi kall til denne gjerning. Hans kjærlighet bør drive oss, Om intet annet, så vi kan redde så mange sjeler for himmelen som det lar seg gjøre den korte tid vi er på jorden!

Thomas Ball Barratt – Fra boken «Finnes det et helvete?» – 1939. Kommer i ny utgave vinteren 2011.

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply