Skip to main content

Når man diskuterer med ateister, så hører man aldri noen beviser for at ateismen er troverdig. Det blir aldri presentert noen bevis for at Gud ikke eksisterer.

De konstaterer: “Det finnes ingen Gud.”

Å erklære at “Det finnes ingen Gud”, er en absolutt konstatering. For at en absolutt konstatering skal være sant, så må man vite alt som er å vite i hele universet.

Her er en annen absolutt erklæring. “Det finnes ikke noe gull i Norge”.

Hva må du vite for at dette skal være en absolutt sannhet?

A. Ingen kunnskap om Norge.
B. Litt kunnskap om Norge.
C. Absolutt alt som er å vite om Norge.

Det riktige svaret er C. For at C skal være det riktige svaret, så må du være allmektig og allvitende. Du må vite hvor mange hår som er på hvert hode. Du må kjenne til hver eneste tanke. Du må kjenne til alle detaljer i historien. Du må kjenne til hvert eneste atom i hver stein og fjell.

Ingen ting ligger skjult.

Du må kjenne til alle geografiske forhold i Norge. Du må kjenne til alle mennesker som har gullfylling i tennene. Du må kjenne til alle smykker og penger.

For å erklære at det er ikke er noe gull i Norge, så må man ha absolutt kunnskap i alt. For å ærklære at det er ingen Gud, så må man ha absolutt kunnskap i at det ikke er en Gud.

La oss anta at denne sirkelen representerer all kunnskap som eksisterer i hele universet, og la oss anta at du vet 1% av all den kunnskapen. Er det da mulig, i all den kunnskapen du ikke har kommet over, at det kan eksistere bevis for at Gud eksisterer?

Hvis du er fornuftig, så vil du svare: “Med den begrensede kunnskap jeg besitter, så tror jeg det ikke finnes en Gud.”

Med andre ord, du vet ikke om Gud finnes, så du er ikke en ateist. Du er hva vi kaller, en agnostiker. Du er som en person som ser på en bygning, men personen vet ikke om det står en bygger bak. Eller en person som ser på et maleri, men som ikke vet om det står en kunstner bak. En som har malt det.

I det minste har vi kristne beviser for at Gud eksisterer.

Det er derfor ateistene angriper kristendommen. Kristendommen gjør krav på at Gud eksisterer. Krav som utfordrer ateismen og som peker på huller i deres vakuum. De liker vakuum. De liker å ha et univers med kun en gud. Dem selv.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 27 Comments

 • Kan jeg få se noen bevis på at gud eksisterer? :)

  • Hei Tommy.

   Har du sett ut døren på Skapelsen? Hele naturen, alle dyrene og insektene, livet i havet, universet og mennesket er et vitnesbyrd om at det står en skaper bak ett mesterfult ingeniørverk. Når vi ser en bygning, så vet vi at det er noen som har bygget den. Det er en arkitekt som står bak. Når vi ser et maleri, så vet vi at det er noen som har malt det. Likevel har vi ikke sett byggmesteren eller kunstneren, men vi vet det er noen som står bak. Når vi er inne på å se, vil jeg gjerne sitere evolusjonisten «Robert Jastrow»:

   The eye appears to have been designed; no designer of telescopes could have done better. how could this marvelous instrument have evolved by chance, through a succession of random events? Many people in Darwin’s day agreed with theologian william Pauley, who commented, “There cannot be a design without a designer.” («Evolution: Selection for perfection,» Science Digest, desember 1981, s. 86)

   La meg stille deg et spørsmål? Er du et godt menneske? «Hvis» det finnes en himmel, er du et godt nok menneske til å komme til den? Ta testen på http://www.needgod.com og se.

   Hilsen Ronny.

   • Daniel NSHK Himmelmoe sier:

    Vi har en ganske god forståelse for hvordan øyet utviklet seg, vi kan til og med se mellomstadiene den dag i dag hos dyr som lever akkurat nå. Fra flatormer, til Nautilusen oss(!) også til ørnen. Legger med en illustrasjon hvis du vil se de forskjellige stadiene til øyets utvikling:

    http://www.britannica.com/EBchecked/media/74661/

    Hvorfor har du et behov for å nekte for evolusjon, som det er så enorme mengder bevis for? Trenger du virkelig «gud» for å forklare naturen? Hvis du stiller spørsmålet «hvordan kan universet ha kommet til å eksistere» så stiller du et viktig og godt spørsmål. Men putter du da en gud inn og sier han gjorde det, uten å stille spørsmålet «hvor kom gud fra» er du like langt.

    Edit: Redigert av admin (før du kommer med meninger om at det og det ikke kan bevises så gjør et søk på nettsiden).

    • Det er ingen som bestrider at en art forandrer sine egenskaper, men det er ikke evolusjon i praksis. Det eksisterer ikke et eneste bevis for at en art har utviklet seg til en helt ny art. Evolusjon kan ikke observeres og har ikke blitt observert. Derfor er ikke evolusjon vitenskap, men det er rett og slett basert på tro.

     En illustrasjon som bevis over forskjellige øyer er ikke et bevis, men et vitnesbyrd til Guds skapelse. Darwin erkjenner til og med dette:

     “To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of Spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.”

     Du skriver at det er enorme mengder bevis for evolusjonen. Kan du vise til ett eneste bevis som ikke krever tro? Det skulle vel ikke være så vanskelig siden du har så mange å velge mellom?

     • Daniel NSHK Himmelmoe sier:

      Før jeg gir deg eksempler, og jeg vil, så vil jeg spørre deg et spørsmål.
      Kommer du til å akseptere beviset jeg presenterer for deg, hvis det ikke krever tro og hvis det har mye data i ryggen? Eller kommer du til å avvise det blankt, eller komme opp med et nytt kriterie? Jeg vil bare vite om det er verdt tiden min.

      For å gjøre spørsmålet enda tydeligere;
      Finnes det overhode en «type» bevis du faktisk vil akseptere, eller tror du 100% sikkert at det er umulig å finne bevis for evolusjon?

      Jeg skal gi deg fler enn ett bevis, sålenge svaret mitt ikke blir latterlig langt. Sånn at folk gidder å lese det. :)

     • Jeg vil se et empirisk bevis for den Darwinistiske evolusjon, som ikke er basert på teori, tro eller filosofi. Hvis du henviser til tegninger som viser overgangen fra ape til menneske, så er ikke det et bevis. Hvis du viser til bilder fra et museum eller uttalelser eller skrifter som er basert på antagelser, så er heller ikke det et bevis. Jeg vil se et empirisk bevis hvor en art har utviklet seg til en helt ny art, hvor arten ikke lenger er den samme art. Darwins galapagosfinker er fremdeles fugler. Endringer i bakterier er fremdeles bakterier. Vi kan finne overganger i fossiler mellom samme art – Som med hest til hest, men det er forventet i et Bibelsk verdenssyn. Det vi derimot ikke finner er et mellomledd mellom to forskjellige arter.

      Kan du vise til noe som helst som jeg kan se, observere og teste, som er en del av den vitenskapelige fremgangsmåte for Darwinistisk evolusjon ved endringer på tvers av artene? Vis meg noe som ikke er basert på tro.

      http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ

 • Ateist sier:

  Det er ikke et bevis, kun en påstand. Du påstår at verden har blitt skapt, og argumentasjonen din er at du ikke ser for deg noen annen måte det kan ha skjedd på. At fordi det finnes mønstre så må noen ha laget mønstrene. Synes du ikke selv at det er for svakt?

  • Hei Anonym. Jeg har valgt å korte ned kommentaren din. Alt er dessverre ikke tatt med. Det var på hele tre sider når jeg limte den inn i et word-dokument.

   Problemet med å besvare en kommentar på en bestemt artikkel er at det eksisterer gjerne flere artikler som omhandler det samme emnet. Ikke vet jeg om den som kommenterer har lest dem, men ofte virker det ikke slik.

   Du finner svarene på det meste av det du lurer på her http://kristenbloggen.net/?p=4938

   La meg først gi klarhet i en ting. Du skriver at du en gang var kristen, men at du nå er ateist. Retten til å bære kristennavnet blir misbrukt. Til og med det å kalle seg født på ny. Det er mange som bestemmer seg for å «prøve» Jesus, men de har aldri blitt født på ny. De ber en frelsesbønn og tror at det er det som frelser dem. De har dog aldri omvendt seg. De går aldri bak plogen og de ser seg tilbake. De er ikke egnet himmelriket. Hvis du virkelige hadde blitt gjenfødt, så hadde du vært et nytt menneske. Det hadde ikke vært mulig for deg å falle fra. De som gjør det, var aldri frelste.

   Jeg forstår det godt hvordan mennesker blir forledet til å tro på en «annen» Jesus. Det er mange som forkynner «herlighets» evangeliet, hvor man skal forvente helse, rikdom og lykke. Når det ikke skjer, så får man høre at man ikke har nok tro. De forventer å se tegn og under for å få bekreftet deres tro, men alt man skal få se er Jonas tegn.

   «Men han svarte og sa til dem: En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.»

   Jeg har mer enn ofte kommentert forskjellen på religion og Jesus, for å vise en forskjell mellom de som er religionens slaver og de som virkelig er gjenfødt.

   Religion er et uttrykk som jeg normalt ikke assosierer med kristendommen. Jesus kom for å oppheve religion. Hvis religionen er så fantastisk, hvorfor har den startet så mange kriger? Hvorfor bygger den store flotte kirker når den mislykkes med å fø de som sulter. Den forteller enslige mødre at de er horer og at Gud ikke elsker dem hvis de noen gang har vært skilt, men Gud i det gamle testamentet forteller at det faktisk er de religiøse som er horer. Problemet med religion er at den aldri kommer til kjernen. Religion er kun en handling som i en lang liste over oppgaver. Religionen sier gjøre, Jesus sa det er gjort. Religionen sier slave, Jesus sier sønn. Religionen gjør deg blind, men Jesus lar deg se.

   Det er dette som gjør religionen og kristendommen to forskjellige grupper. I religionen er det mennesket som søker Gud. I kristendommen er det Gud som søker mennesket. Da Jesus gråt det er fullbrakt, så tror jeg faktisk han mente det. Hvis Jesus var her i dag, ville kirken slippe ham inn?

   La meg til slutt spørre deg, er du et godt menneske? Ta testen å se på http://www.NeedGod.com

 • Signe sier:

  Jeg tror at det finnes kuer som går i bane rundt Pluto. Værsågod motbevis det!

  • FØRST: Jeg tror Gud finnes, at Jesus er hans Sønn, som er Gud selv, kommet til oss i kjøtt og blod, som døde for oss på korset slik at vi skulle få evig liv og tilgivelse, som stod opp fra de døde og reiste opp til Faderen ved hans høyre side..

   ANDRE: Jesus (Gud) er presentert som en historisk person av vel ansette mennesker i både verdslig og religiøse tekster. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er kun presentert som et oppdiktet eksempel. Jesus er presentert som en ekte person som gjorde krav på å være guddommelig og som utførte utallige mirakler. Disse hendelsene er bevitnet av mennesker med godt et omdømme og har blitt overført til oss som pålitelig: Det Nye Testamentet er 99,5 % ordrett nøyaktig. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er med hensikt, vitende, presentert som en oppdiktet karakterer som lever rundt Pluto.

   TREDJE: Intensjonen med forfatterne av evangeliet var å bringe den fysiske realiteten av Jesus til voksne, ansvarsfulle mennesker, men fremstillingen av «kuer som går i bane rundt Pluto» er påtenkt å underholde fantasien til små barn og muligens intelligensen til ateister. Dette er årsaken til at flertallet av voksne, som er mentaltilregnelige, ikke tror på «kuer som går i bane rundt Pluto».

   FJERDE: Det skriftlige angående Jesus er framvist i en historisk, kulturelt, religiøst og politisk kontekst av beviselige navn, hendelser og steder som en integrert del av innholdets kontekst og virkelighet. En historie om «kuer som går i bane rundt Pluto» inneholder ikke noen slik integral fremføring, utenom å fremsette at det finnes en planet som heter Pluto.

   FEMTE: Det faktum at det nesten er enkelte ateister som tror på kuer rundt Pluto, og vi vet om ingen dokumenterte hendelser hvor «kuer som går i bane rundt Pluto» som har blitt filmet eller observert. Samtidig har vi ingen beviser for at kuer kan fly.

   SJETTE: Under de gitte omstendighetene at evangeliet ble fremstilt og skrevet av individuelle mennesker som kjente Jesus personlig (eller som var under ledelse av de som kjente Ham), at evangeliet er historisk nøyaktig, perfekt overført til oss gjennom kopieringsmetoden, så kan vi anta i det minste at Jesus var en faktisk historisk person. Vi har derimot ingen håndfaste bevis for å etablere troverdigheten til «kuer som går i bane rundt Pluto». I tillegg mangler vi disiplene til «kuer som går i bane rundt Pluto» som reiser rundt i verden for å risikere ens liv, for å bli latterliggjort av religiøse og politiske motspillere, som skrev inspirerte skrifter, utførte mirakler osv. En har rett og slett ikke mye bevis for at «kuer som går i bane rundt Pluto» eksisterer, utenom i hodet til små barn (og noen voksne ateister).

   TILSLUTT: Det hele bunner ned i om noen faktisk kan bevises til å ha eksistert. Det er veldig få personer som bestrider den historiske realiteten av Jesus, og selv om enkelte ateister vil hevde at «kuer som går i bane rundt Pluto» eksisterer, så vet vi godt at barn eller enkelte ateister ikke kan skille mellom fantasi og fakta.

   Når en ateist prøver å forkaste Jesu (Gud) eksistens med å argumentere med «kuer som går i bane rundt Pluto», så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte eksempler.

   Jesus var en virkelig historisk person. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er så klart ikke det. Siden din ateisme ikke er logisk, men kun er basert på antagelser som du baserer din ateisme på, så må du innrømme at angostismen er mer logisk levedyktig.

 • Hans Torvaldsen sier:

  La oss begynne med påstand nummer en. Nemlig at Jesus oppstod opp fra de døde. Det stedet i Bibelen som beskriver dette er i Markus evg. Det er et problem med dette, nemlig at oppstandelsen ikke er nevnt i de tidligste skrifter som i dag er benevnt som Evg. etter Markus. De siste kapitler som omhandler oppstandelsen er skrevet århundrer senere.

  Andre og fjerde påstand; det finnes overhodet ingen samtidige skrifter som omhandler Jesus. Josefus’s skrifter er tydelig endret i ettertid for å tilpasses kristendommen.

  Sjette punkt; Markus er regnet som den opprinnelige tekst som de andre evangelier stort sett tar utgangspunkt i. Markus evg. har klare henvisninger til Odysseen av Homer, bare i overdrevet form. Odysseen var en velkjent historie på den tid.

  Jeg synes du tar en smule lettvint på Bibelens historie og opprinnelse. Det er lettvint å skylde på de som ikke tror. Det er lettvint å holde de som ikke tror for narr.

  Det er en smule vanskeligere å bevise at det finnes større bevis for at din gud eksisterer enn at en ku går i bane rundt Pluto. Eller at en flygende tekanne går i bane rundt Mars. Eller at det finnes enhjørninger. (som forøvrig påstås i Bibelen, der din gud påstår at det ypperste han har skapt er ikke mennesket, men flodhesten!)

  Jeg regner forøvrig med at mitt innlegg blir bortsensurert. Som kristen aksepterer du og dine ikke motargumenter. For det krever at man tenker selv og det er en uting for kristne.

  Forøvrig er kopi av innlegget sent til andre også slik at det kan bli publisert på Facebook i tilfelle du ikke legger det ut som kommentar.

  De to siste avsnitt kan du slette hvis du publiserer innlegget. Men det krever mot som du kanskje ikke har.

  • Hei.

   Først og fremst kommer du med mange påstander og antagelser som du ikke klarer å fremlegge noen bevis for. At du «påstår» det ene eller det andre gjør det ikke noe mer sant. Jeg kan påstå at du er en fetter av ett eple, men det blir ikke noe mer sant om jeg gjør det. Likevel tror ateister at de er en fetter av en banan.

   Flaut? En smule.

   Likevel er ateisme ikke noe annet enn en farlig religion bygget på tro. Hvor farlig den virkelig er ser vi bare ved å se til Hitler og andre verdenskrig. Den sterkeste rett til å overleve skal rettferdiggjøre drap på flere millioner mennesker som ansees som lavere rase eller funksjonshemmede. Dere liker å tro at evolusjonen den er bygget på vitenskap, men aldri har man hørt et eneste observerbart bevis som støtter den darwinistiske evolusjon, hvor en art har blitt til en helt ny art.

   Alt i ateismen er basert på tro. Du «tror» på evolusjonen, gjør du ikke?

   Det merkverdige – vi kunne vel si overnaturlig – er at det finnes en fisk som er like smart som høyt utdannede oseanografer. Det som skjer med den lille sølvgrå fisken grunion som legger sine egg i sanden ved kysten av Stillehavet i det lavere og sydlige California. Fred John Meldau har samlet fra ulike kilder en del materiale omkring dette underlige fenomen som har sammenheng med de kompliserte beregninger av flod og fjære. Solen og månens tiltrekning, deres felles drag eller motsatte drag, stormene ute på havet og deres innflytelse på tidevannsbølgene osv. har gjort slike beregninger og varsler til en ytterst intrikat matematisk oppgave. Høyt utdannede oseanografer kan nå forutsi med ganske stor sikkerhet hvordan tidevannet vil stige og synke ulike steder på kloden. Men det som overgår all forstand er at en liten fisk synes å være vel så dyktig til å beregne tidevannsbølgene ved Stillehavskysten.

   Hvert år mellom mars og juli opptrer det plutselig en uhorvelig mengde av grunion-fisken på strendene i sør California. De kommer for å legge sine egg, og de vet å vente den rette timen for å gjøre det. Først venter fiskene på den natten da bølgene når sin største høyde og slår lengst inn over land. Så venter de på den natten da det kan konstateres at tidevannsbølgen har snudd og ikke når fullt så langt inn på stranden.

   Akkurat da er tiden inne for fiskene til å sette i gang med sin underlige oppgave. Hunnfiskene lar seg skylle opp på stranden og begynner frenetisk å grave grøfter i den våte sanden. Her legger de så sin rogn. Mens de holder på med dette legger hanfiskene seg oppå de halvt nedgravde hunfiskene og lar sin sed flyte ned på eggene som liger der i sanden. I løpet av et halvt minutt er prosessen gjennomført og fisk av begge kjønn lar seg skylle tilbake ut i havet, mens eggene blir liggende trygt begravet i sanden to uker til neste høyvann inntreffer. Da skylles det fram millioner av småfisk som svømmer ut i havet.

   Hvert tenkende menneske må uvilkårlig spørre: Hvordan kan dette være mulig? Fiskene søker inn mot land tre eller fire netter etter nymåne eller fullmåne. Dag og time når grunionen vil storme i land, har en kunne beregne og forutsi ved å legge femten minutter til tiden når tidevannsbølgen denne natten når sitt høyeste punkt. En større gåte er: Hvordan kan grunionen vite dette, og hvordan kan hver ny generasjon vite når det er gått femten minutter etter nattens høyeste bølge?

   Det vi kan si med sikkerhet er at det må være en høyere intelligens enn den som fisken er i besittelse av som styrer disse ting, og like sikkert er det at det ikke kan være darwinistenes tilfeldighetsprinsipp som har vært i virksomhet. Så snodig og likefram pussig er en del av dette, at vi med all respekt kunne spørre: Har Han som skapte dette hatt det morsomt da Han tenkte det ut og satte det i verk?

   Du påstår at skrifter fra Bibelen ble skrevet århundrer senere, mens du ikke kan vise til kilder for dette. Disiplene til Jesus skrev Det Nye Testamentet på gresk. Selv om vi ikke har original skriftene, så har vi over 6000 kopier av manuskriptene som ble laget ganske nærme tiden de ble skrevet. Disse manuskriptene kan man sammenligne med hverandre.

   Til sammenligning er det færre enn 643 kopier av Homer som utgjør en nøyaktighet på 95 % og Sofokles med 193 kopier. Fra den kjente romerske poeten og filosofen Lucrets er det to kopier.

   99,5 % av de seks tusen kopiene stemmer nøyaktig med hverandre. Når man undersøker den resterende prosenten, ser man at det ikke er mer enn stavefeil eller mindre ord forandringer som «Jesus» i stedet for «Jesus Kristus». Derfor kan vi si at vi har en nøyaktig samling av original dokumentene som man kan sammenligne med hverandre. Er det en feil i en setning i ett dokument, så avslører de andre manuskriptene det. På den måten kan man i dag sammenligne om Bibelen har blitt endret over tid.

   I tillegg har vi dødshavsrullene som ble oppdaget i 1947 i Qumran. Det var en arabisk gjetergutt som oppdaget dem inne i leirkrukker i en hule i nærheten av Dødehavet. I disse leirkrukkene, var det 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur. Tekstene har blitt datert til mellom 200 f.Kr. og 70 e.Kr. Både karbon-14 metoden og arkeologisk datering støtter dødehavsrullenes alder.

   Det som er ekstra spesielt med funnet, er at man nå kan sammenligne dagens opprinnelige bibeltekster opp imot dødehavsrullene, som bevis mot bibelkritikk og endringer. Qumran-funnene har hatt den største betydning for gammeltestamentlig forskning. Her fikk en plutselig håndskrifter som var tusen år eldre enn de eldste en før hadde, og disse nye funn stadfestet hvor pålitelig over leveringen hadde vært.

   Men noe som alt for ofte er blitt oversett og neglisjert, er at Qumran-funnene kan ha hatt en lignende betydning for nytestamentlig tekstforskning. De funn som er gjort i Grotte 7, den såkalte «kristne grotte», har bragt for dagen manuskriptfragmenter som på en overbevisende måte stadfester nytestamentlige skrifters tidlige tilblivelse og da også deres ekthet.

   Det eldste håndskrift som tekstforskningen tidligere hadde til rådighet, var et papyrusfragment fra Joh. 18:31 –33 og 37-38, p 52, funnet i 1935. Dette kunne dateres til ca år 125 e.Kr., altså bare noen få tiår etter at Johannes evangeliet opprinnelig var skrevet, antagelig i Efesus. Dette funn var særdeles viktig ettersom det for alltid bør ha motbevist påstandene om dette evangelieskriftets sene tilblivelse.

   Nå har imidlertid funnene i Grotte 7 i Qumran bragt fram i lyset en rekke NT-fragmenter som er mer enn et halvt århundre eldre. Dette gjelder fire bruddstykker identifisert som tilhørende Markusevangeliet, og to fra 1. Timoteusbrev. Markusfragmentene er interessante nok, de stadfester evangeliets tidlige tilblivelse, noe det lenge har rådet utstrakt enighet om. Timoteusfragmentene er vel enda mer betydningsfulle ettersom de ved sin tidlige datering støtter pastoralbrevenes paulinske opprinnelse.

   Qumran-funnene omfatter skrifter fratiden før den jødisk-romerske krig omkring år 70 e.Kr. da Qumran samfunnet gikk til grunne. J. O’Callaghan har foretatt en inngående gransking av en del av funnene og identifisert noen av fragmentene. Han har også med stor kyndighet tilbakevist innvendinger som er kommet fra visse hold. Carsten Peter Thiede har lagt fram en del av dette uhyre interessante materiale i sin bok om Qumran Papyrus 7 Q5. Det opplyses her bl.a. at det i Grotte 7 er funnet en skadet krukke som antagelig har vært brukt som beholder for bokruller. På beholderen er det skrevet med hebraiske bokstaver noe som vanskelig kan være annet enn bynavnet Rom. Dette kan synes å indikere at krukken har vært brukt ved en forsendelse av bibelavskrifter fra den mer velstående menighet i Rom til kristne trosbrødre i det jødiske hjemland. At disse skrifter så er havnet i Qumran, indikerer muligens forbindelse mellom essenerne og de første kristne i Jødeland.

   En slik hypotetisk historisk bakgrunn er selvsagt ikke grunnlaget for vurderingen av funnene. Disse må bedømmes helt og holdent på basis av det håndskriftmateriale som foreligger, og dette taler klart nok for seg selv. Manuskriptfunn som dette hører med blant en rekke ting som har skjøvet avfattelsestiden for store deler av den nytestamentlige skriftsamling flere årtier tilbake. Den tid er forbi når liberale teologer kunne hengi seg til hemningsløs fabulering på dette felt. En så tidlig datering som nå kan fastslås, gir simpelthen ikke tid for en slik komplisert overleveringsprosess som hittil har vært postulert. Nye funn stadfester Skriftens apostoliske karakter ved å vise at det Nye Testamente er overtatt fraden første generasjon av kristne, fra evangeliets øyenvitner.

   Du viser til klassiske eksempler på «copy n paste» fra andre ateist sider som har blitt besvart mer en tusen ganger av andre kristne, som at Bibelen nevner enhjørninger. Hvis du hadde tatt deg tid til å lese gjennom bloggen så hadde du sett at flere ting er allerede besvart, men av anledningen henter jeg frem et motsvar:

   Bibelen referer til enhjørninger i kontekst av mange kjente dyr, som påfugler, lam, løver, okser, esler, hester, hunder, ørner og kalver (Job 39, 9-12). Ordet som er oversatt til enhjørning, betyr også villokse i Bibelen.

   Den Bibelske enhjørningen var et kraftig dyr som hadde et eller to horn. Det hebraiske ordet רְאֵם reym har i den engelske KJV blitt oversatt til enhjørning, fordi man i 1611 ennå ikke visste betydningen av det hebraiske ordet som betyr, villokse.

   Den bibelske enhjørningen, eller villoksen, var ikke slik vi finner fremstilt i populære filmer og bøker. En hel rekke dyr eksisterer ikke lenger i dag. Bare tenk på den utdødde dodo fulgen. Dodoen (vitenskapelig navn Raphus cucullatus) er en utdødd art av dronter. Den levde på øya Mauritius i det indiske hav, og var ikke flyvedyktig. Den hadde et klumpete utseende og hadde små, ubrukelige vinger. Dodoen var en stor fugl, og kunne veie over 20 kg. Den ble utryddet i 1681. Vi har aldri sett den siden, men likevel betviler vi ikke at den har blitt utryddet.

   Fraværet av den bibelske enhjørningen kan derfor ikke brukes til grunn for at vi skal betvile fortiden eller Bibelen. Assyrisk arkeologi avslører at enhjørningen muligens kunne ha vært en urokse, lik den assyriske oksen kjent som Bos primigenius, en nå utdødd klovdyrart i oksefamilien.

   Hva enn slags dyr enhjørningen var, så er den nå utdødd, som i likhet med så mange andre dyr. Å tenke på den bibelske enhjørningen som et fantasidyr, er å fornedre Guds ord som er sant til hver minste detalj.

   La meg spørre deg, er du et godt menneske? Ta testen og se på http://www.needgod.com

 • Hans Torvaldsen sier:

  Det som oftest undrer meg når jeg ser innlegg fra kreasjonister er at de nekter å se fakta. De holder hårdnakket på sin oppfatning selv om bevisene taler mot dem.
  De påstår at en gud har skapt dem, men nekter å bruke den hjernen den guden har gitt dem. Underlig.

  Når man tror på noe så burde første krav være at man undersøker det man tror på. Ikke at man tror blindt, men faktisk sjekker fakta. Har det man tror på noen mulighet til å være troverdig. Eller tror man bare fordi andre tror på det samme.

  Muslimer i de mest religiøse land tror at islam er den eneste rette lære og tror på kreasjonisme ut fra sin tro.
  Det samme gjelder hinduer og andre trosretninger. Ingen (stort sett) av disse har vurdert om deres religion er den rette.
  Den er den som er gjeldende i området som ansees som korrekt og sann. Slik som i Norge og andre land i nord-Europa. Her anses protestantismen som den eneste rette. Katolikkene i sør-Europa sees på som «Babylons skjøge». De samme katolikker anser protestanter og ateister som samme ulla.

  Det eneste som kommer ut fra dette er at det til syvende og sist handler om overtro. Intet annet. Hos alle religioner.

  • Hei Torvaldsen.

   For meg virker det ut som at du ikke klarer å se forskjellen mellom religion og kristendom. Så la meg forklare deg hva som er forskjellen på religion og kristendom og vårt syn på skapelsen.

   Jesus kom for å oppheve religion. Hvis religionen er så fantastisk, hvorfor har den startet så mange kriger? Hvorfor bygger den store flotte kirker når den mislykkes med å fø de som sulter. Den forteller enslige mødre at de er horer og at Gud ikke elsker dem hvis de noen gang har vært skilt, men Gud i det gamle testamentet forteller at det faktisk er de religiøse som er horer. Problemet med religion er at den aldri kommer til kjernen. Religion er kun en handling som i en lang liste over oppgaver. Religionen sier gjøre, Jesus sa det er gjort. Religionen sier slave, Jesus sier sønn. Religionen gjør deg blind, men Jesus lar deg se.

   Det er dette som gjør religionen og kristendommen to forskjellige grupper. I religionen er det mennesket som søker Gud. I kristendommen er det Gud som søker mennesket. Da Jesus gråt det er fullbragt, så tror jeg faktisk han mente det. Hvis Jesus var her i dag, ville kirken slippe ham inn?

   Hvis vi kan se at det finnes sannhet i verden, kan vi også se at det finnes åndelig sannhet. Det at mange tror det er mange veier som leder til Gud, viser at mennesker tror på åndelig sannhet. Men det er ikke alt vi tror er sant, som faktisk er sant.

   En felles trossystem kan ikke være sant, hvis de bestrider hverandre på et dypt plan, og sannhet er ikke selvmotsigende. Religioner bestrider hverandre; derfor kan ikke alle være sanne.

   Mormonere lærer at det eksisterer mange guder, og at du kan bli til en gud. Kristendommen lærer at det kun er en Gud, og at du ikke kan bli en Gud. Islam lærer at Jesus ikke er Gud i kjøtt og blod, hvor kristendommen gjør det. Jesus kan ikke både være Gud og ikke være Gud på samme tid. De kan ikke alle være sanne.

   Hvis ikke alle kan være sanne, så er det ikke sant at alle leder til Gud. Sannheten motsier ikke seg selv. Gud er ikke forfatteren av kaos (1 Kor 14, 33). Derfor er det rimelig å tro at det kan eksistere en absolutt åndelig sannhet, og at ikke alle trossamfunn kan være sanne uansett om de hevder det. Det må være noe mer enn bare å hevde det.

   for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud…
   1 Kor 14, 33

   Selv om det er mange religioner som har profetier, så er ingen som ble oppfylt alle 100% nøyaktig slik som Bibelen forutsa, og ingen av dem peker til en person som Jesus, som gjorde utrolige mirakler. Det Gamle Testamentet var skrevet flere hundre år før Jesus var født, likevel har GT profetert utallige hendelser om Jesus.

   Oppfyllelse av profetier kan ha ulike forklaringer. Noen påstår at NT ble skrevet og endret for å få det til å virke ut som Jesus oppfylte GTs profetier (men det finnes ingen bevis over det). Andre hevder at profetiene er så vage at de ikke kan regnes med (men mange av profetiene er ikke vage i det hele tatt).

   Ingen annen religiøs leder har dødd foran en skare av vitner og trente henrettere, hatt en voktet grav og oppstått tre dager foran mange mennesker. Oppstandelsen er et bevis for hvem Jesus er og hva Han oppnådde og hva Han hadde satt seg til å gjøre: Å dø for våre synder for hele menneskeheten.

   Budda stod ikke opp fra de døde. Muhammed kunne ikke reise de døde. Confucius stod ikke opp fra de døde. Krishna stod ikke opp, osv. Kun Jesus har stått fysisk opp fra de døde, gått på vannet, blitt erklært til å være Gud, og reist mennesker opp fra de døde.

   Han har beseiret døden. Hvorfor stole på noen andre? Hvorfor stole på at hvem som helst kan bli holdt av døden, når vi har en Messias som er større enn døden selv?

   Hvorfor skulle noen stole på kristendommen over f.eks. Islam, Buddhismen, Mormonismen eller New Age?

   Det er fordi det finnes absolutte sannheter. Kun i kristendommen er det presise, oppfylte profetier om en kommende Messias. Kun i kristendommen har vi en ekstremt nøyaktig overførsels av øyevitners skildringer (evangelium), slik at vi kan stole på slik det originalt ble skrevet.

   Kun i kristendommen har vi en person av Kristus som gjorde krav på å være Gud, utførte utallige mirakler for å bevise Hans guddommelighet, som døde og stod opp etter tre dager, som sa Han var veien, sannheten og livet (Joh 14, 6).

   Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
   Joh 14, 6

   Alt dette er lagt til legitimiteten og påliteligheten til kristendommen, som over alle andre religioner, er basert på personen Jesus. Jesus kan ikke være sannheten, hvis andre religioner også er sanne.

   Enten var Jesus sann og alle andre religioner er falske, ellers så er alle religioner sanne og Jesus ikke, men sannheten er ikke selvmotsigende.

   I århundrenes løp har både filosofere og andre tenkere prøvd å forklare universets tilblivelse og eksistens. Det eksisterer mange teorier omkring dette emnet, men i alt kan man snevre dette ned til tre forklaringer over universets tilblivelse.

   A. Det har alltid eksistert

   Universet har alltid eksistert og man har ikke behov for Gud, for noe som alltid har eksistert har ikke behov for en Skaper. Det har bare alltid eksistert.

   B. Det skapte seg selv

   Igjen er det ikke brukt for noen Gud. Det bragte seg selv inn til eksistens.

   C. Det ble skapt av noe eller noen utenfor universet, f.eks. Gud.

   Hvis vi går gjennom hver av disse tre forklaringene så vil man til slutt få svaret på hvilken forklaring som er mest troverdig.

   A. Universet har alltid eksistert.

   I det første valget går man ut i fra at universet har eksistert for alltid, men det har for lengst blitt avist av det vitenskapelige felleskapet.

   Hvorfor?

   De vitenskapelige bevisene mot et univers som skulle ha eksistert for alltid, blir lagt i grus av blant annet følgende beviser:

   Kosmisk bakgrunnsstråling

   Termodynamikkens andre lov om entropi

   Galaksens bevegelser

   og andre beviser

   … alle leder de til å tro at universet har en begynnelse.

   Jeg skal ikke diskutere alle disse bevisene i denne teksten, men det er klar overensstemmelse blant flertallet av astronomer at universet begynte å eksistere og at det ikke har eksistert for alltid.

   Stephen Hawking, den populære og respekterte astronomen fra Cambridge universitetet sier seg enig i at det er overensstemmelse for dette. Han sier følgende: “Nesten alle tror at universet, og tid, hadde en begynnelse” [Stephen Hawking and Roger Penrose, The Nature of Space and Time, The Isaac Newton Instritue Series of Lectures (Princeton: Princeton University Press, 1996), s. 20.]

   Dette er interessant siden siden det harmoniserer med hva Bibelen forteller om universets tilblivelse.

   I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1. Mosebok vers 1)

   Bibelen gjør det klart at universet hadde en begynnelse, akkurat som det vitenskapelige miljøet endelig har oppdaget – mer enn 3000 år etter at Moses skrev ned disse ord.

   Siden universet må ha en begynnelse, utelukker det muligheten i valg A om at universet skulle ha eksistert for alltid.

   Det legger igjen to valg til vurdering:

   B. Universet skapte seg selv.
   C. Det ble skapt av noen eller noe utenfor universet.

   Valg B, at universet skapte seg selv, er filosofisk umulig.

   Ateisten spør “Hvorfor?”.

   Før universet kom inn til eksistens, så ville det ikke ha vært noe univers som kunne utføre skapelsen. Et ikke eksisterende universet kan ikke ha gjort noe, for det eksisterte ikke!

   Hvis man spør de fleste ateister: “Hva var til før universet kom inn til eksistens fra intet?”, så vil de svare som den velkjente ateisten Richard Dawkins [Richard Dawkins, The Anchestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution, First Mariner Books, fith edition, 2005), s. 613] og Stephen Hawkin [USA Today, September 2, 2010]:

   “Ingen ting”.

   Vi vet alle at noe som ikke eksisterer ikke kan gjøre noe. Hva er intet? Intet er intet. Intet kan ikke se, lukte, handle, tenke, reagere, og det kan i hvert fall ikke skapte noe.

   Til og med den velkjente ateisten J.L. Mackie har sagt: “Jeg finner det vanskelig å akseptere innfallet av et selvskapende intet, selv under ubegrensede muligheter.” [J. L. Mackie, Times Literary Supplement, Feb. 5, 1982, s. 126]

   Så det er tre mulige forklaringer til universets tilblivelse:

   A. Det har alltid eksistert.
   B. Det skapte seg selv.
   C. Det ble skapt av noen eller noe utenfor universet.

   Valg A og B har blitt forkastet av det vitenskapelige og filosofiske grunnlaget. (Man trenger ikke en gang bringe Bibelen inn i debatten for å utelukke disse to valgene).

   Valg C, at noen eller noe utenfor universet skapte universet er valget man så sitter igjen med.

   Skeptikeren vil si at han har problemer med å tro på noe han ikke kan se. Men la meg forklare. Når du ser et maleri, hvilke bevis trenger du for å komme til konklusjonen at en kunstner malte maleriet? Maleriet i seg selv er bevis nok for at det er en kunstner som har malt det. Du trenger ikke se kunstneren for å tro at han eller henne har eksistert. Maleriet ville ikke ha vært der hvis kunstneren ikke hadde eksistert. Slik er det også med universet og Gud. Du trenger ikke å se Gud for å konkludere at han eksisterer. Universet alene er et tyngende bevis for at Gud eksisterer.

   Jeg tror det krever mer tro å være en ateist enn det å tro på en Gud. Ateister tror at alt som eksisterer (hele universet) kom fra intet av intet, ut av intet.

   Ateisten vil kanskje tilføye at hvis universet må ha en skaper, hvem skapte da skaperen?

   Ingen skapte Gud. Gud er utenfor tid og rom. Han skapte tid, rom og fysikklovene.

   Hvis intet ikke kan skapte noe, og likevel så eksisterer noe, så er følgende at det alltid har eksistert noe til å bringe noe inn til eksistens.

   Man kan tenke på det på følgende måte:

   1. Hvis det noen gang var en tid der absolutt ingen ting eksisterte, så ville ingen ting eksistere nå.
   2. Noe eksisterer nå.
   3. Derfor, det var aldri en tid hvor absolutt ingen ting eksisterte.

   Gud er evig og trenger ikke en skaper. Universet er ikke evig og trenger en skaper. La meg stille deg et spørsmål:

   Er du et godt menneske (i følge testen som referers til under)?

   Ta testen å se på http://www.needGod.com – De fleste ateister som legger igjen en kommentar er for hovmodige til at de ønsker å ta testen. Tar du utfordringen?

 • Erik J Augestad sier:

  Hvor ble det av innlegget mitt ?

 • Erik J Augestad sier:

  Kansje jeg ar misforstått noe her, mnen har du ikke opprettet denne bloggen slik at folk skal kunne diskutere med deg ?
  Hvis det er tilfellet, hvorfor svarte du da ikke på innlegget mitt ?

  • Hei Erik.

   Vi mottar mange henvendelser, de fleste fra ateister, om tekster på bloggen. De aller fleste handler ikke om spørsmål, men er rett og slett klassiske kommentarer som «hahaha noahs ark hadde ikke plass til dyrene», egne meninger som skal fremstå som «bevis» eller copy’n’paste spørsmål fra andre ateist sider som har blitt besvart tusen ganger. De som faktisk tar seg tid til å stille et spørsmål, tar seg som regel aldri tid til å søke på bloggen for å se om spørsmålet allerede har blitt besvart. Du spurte om hvilke bevis jeg har. Det har jeg skrevet mye om mange steder.

   Les litt på http://kristenbloggen.net/?p=4938

   Ellers henviser jeg til http://kristenbloggen.net/?p=7499 når det gjelder det du spurte om. Alle innlegg blir dessverre ikke alltid besvart. Derimot er jeg glad for alle spørsmålene jeg får, spesielt fra ateister. De er ofte med å danne grunnlag for besvarelser som jeg publiserer.

   • Erik J Augestad sier:

    Da jeg spurte hvilke bevis du hadde mente jeg: Hvilke bevis har du for at mitt første innlegg forsvant i universet.
    Jeg har ikke en kopi av mitt første innlegg. Kan du sende meg en kopi av det ?

    • Hei Erik.

     Jeg ønsker å vise til en debatt mellom den kjente teologen William Lane Craig vs. den kjente ateisten Peter Atkins. Jeg tror du vil finne den interessant:

     http://kristenbloggen.net/?p=6049

     Jeg er sikker på de begge kan besvare noen av spørsmålene du sitter inne med. Gi gjerne en tilbakemelding på hva du synes om begges argumenter.

     Hilsen Ronny.

     • Erik J Augestad sier:

      Du svarer fortsatt ikke på mine enkle spørsmål.

     • Hei Erik.

      Det er ikke alle spørsmål som blir besvart. De som er interessante blir ofte publisert på fremsiden av bloggen. Du har selv til gode å svare på et par spørsmål.

 • Erik J Augestad sier:

  Melding fra kristenbloggen: Denne kommentaren har blitt fjernet. Vennligst les bloggen nøyere før du legger frem tanker og meninger som allerede har blitt besvart. Å komme med påstander uten å støtte dem opp med bevis blir bare personlige meninger. Når du etterspør bevis og det allerde har blitt gitt deg, så viser det bare at du ikke leser de lokale lenkene som blir oppgitt. Når du spør «hvilke spørsmål du ikke har besvart», så viser det også at du ikke er interessert i noe annet enn å fremheve dine meninger. Resten av innlegget er slettet.

  – Admin

 • Erik J Augestad sier:

  Det blir ikke så mye samtale når du sletter innleggene mine og ikke svarer på dem, menher er et spørsmål du kansje kan svare på:
  Da jeg var i Fredrikstad i helgen, så jeg en gruppe ungdom, fire jenter og to gutter som sang kristne sanger og ville kalle inn til et møte på søndag.
  Jeg observerte dem en stund og ble ganske overasket over hvor pent kledd særlig jentene var og hvor utagerende og utfordrende de var i sin sang og dans og i sin øyekontakt med enkelte av dem som så på. Også meg.
  Siden jeg hadde en avtale, ble jeg ikke stående lenge å observere dem, men da jeg senere på kvelden gikk forbi torget der de hadde stått og plukket opp en lapp som noen må ha kastet fra seg, så jeg at de kaller seg «Guds Barn Menighet». Kjenner du til dem ? Hva synes du om denne formen for misjon ?

 • Bjørn Nilsen sier:

  «Når man diskuterer med ateister, så hører man aldri noen beviser for at ateismen er troverdig. Det blir aldri presentert noen bevis for at Gud ikke eksisterer.»

  Finnes det noen beviser for at det finnes en gud, da? Og hvilken av de mange mange millioner av påståtte guder finnes?

  «De konstaterer: “Det finnes ingen Gud.” Å erklære at “Det finnes ingen Gud”, er en absolutt konstatering. For at en absolutt konstatering skal være sant, så må man vite alt som er å vite i hele universet.»

  Å erklære at det finnes en gud, er også en absolutt konstatering. For at en absolutt konstatering skal være sant, så må man vite alt som er å vite i hele universet.

  Den kunnskapen vi hittil har høstet om universet, viser overhode ingenting om det eksisterer noen gudeskikkelse.

  «For å erklære at det er ikke er noe gull i Norge, så må man ha absolutt kunnskap i alt. For å ærklære at det er ingen Gud, så må man ha absolutt kunnskap i at det ikke er en Gud.»

  For å erklære at det eksisterer en Gud, så må man ha kunnskap om absolutt alle påståtte eksisterende guder. Og det kreves også da at absolutte gudskunnskapen, skal gi gode grunner for at det er spesielt èn gud som er den virkelige OG at alle de andre millioner av guder ikke er det.

  ——————————————————————-

  Det å kreve beviser for å ikke tro på noe som er umulig å bevise, er renspikket visvas! Jeg mister ikke min troverdighet ved å hevde at Bigfoot ikke finnes (selv om mange tror på det). Ingen har noensinne kunnet påvise at Bigfoot er virkelig. Derfor ligger bevisbyrden på de som påstår dette. Det samme gjelder for påstanden om eksistensen av en gud.

  • Du kan med andre ord ikke vite at Gud ikke eksisterer, så du tror, og du er en agnostiker, fordi du vet ikke alt som er å vite. Det nærmeste du kan komme dine påstander er at «du tror det ikke finnes noen Gud». Så du er en troende, og din religion er ateismen. Når det gjelder beviser for Gud, så trenger ikke jeg å vite alt som er å vite. Jeg trenger ikke en gang å vise flere tusen bevis. Det holder med ett. De har derimot blitt presentert så ofte at jeg heretter bare henviser til søkefunksjonen. Du kan også bruke øynene som Gud har gitt deg til å lese gjennom andre diskusjoner som har vært om det samme emnet.

Leave a Reply