Skip to main content

Ja, men på samme tid som det bare er en Gud, er det, i følge bibelen, tre personer i den ene guddom. De er av samme vesen, makt og evighet, og er således likestilt, og tilkommer samme ære og tilbe­delse. Derfor sier vi, at Gud er treenig.

Les 1. Mos. 1, 26; 4. Mos. 6, 24–27; Joh. 16, 12–15; Matt. 28, 18–20; 2. Kor. 13, 11–14; Om Faderen: Matt. 6, 9–32; 23–9; Joh. 6, 65; Ef. 4, 6; Heb. 12, 9; Jak. 1, 17–18; Om Sønnen: Joh. 10, 30; 14, 7–9; Hebr. 1, 9; Kol. 1, 15–20; Joh. 1, 1–4. Om Den Hellige Ånd: Sal. 139, 7–12; Apg. 5, 9.

Illustrasjoner: Vi som ble skapt i Guds bilde og lignelse (1. Mos. 1, 26), ut­gjør også en treenighet med legemet, sjel og ånd (1. Tess. 5, 23). Tabernaklet og temp­let, som hver på sin tid var midtpunktet i jødenes gudsdyrkelse, var også delt i tre deler: Forgården, det hellige og det al­ler helligste.

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply