Skip to main content

Det ufullkomne menneske kan umulig helt utgrunne den evige Gud. Men det som er nødvendig til vår frelse og salighet, er oss åpenbart i hans ord. Det blir vår beskjeftigelse gjennom evigheten å omgås ham og grunne på hans vesens uforligne­lige herlighet (Jes. 55, 8–11; Joh. 1. 18. 6, 45–47. Åp. 21, 3–5).

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply