Skip to main content

Det har aldri blitt observert at en bakterie har utviklet seg til noe annet enn en bakterie. I tillegg har det aldri blitt observert at en bakterie har blitt til en helt annen bakterie.

Forskere har forsket på millioner av generasjoner ved E-coli bakterien (Escherichia coli) siden 1885, men fremdeles har man aldri observert at E-coli har blitt til en annen bakterie, slik at den ikke lenger er E-coli.

Derfor er ikke makroevolusjonen for bakterier et bevis for evolusjonen. Det eksisterer ikke et eneste bevis for at en art har utviklet seg til en helt ny art. Evolusjon kan ikke observeres og har ikke blitt observert. Derfor er ikke evolusjon vitenskap, men det er rett og slett basert på tro.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

  • Marr sier:

    Men bakterier er jo blitt mere resistente, ergo de utvikler seg.

    • Det er ikke evolusjon i praksis. Bakterien er fremdeles en bakterie. Kan du vise meg til hvor en art har blitt til en helt annen art (at en bakterie har blitt noe annet enn en bakterie) ? Kan du vise til noe som ikke er basert på tro, men på vitenskap som kan observeres eller fremkalles i eksperimenter? Kan du vise til et eneste (du trenger ikke liste opp flere tusen, jeg er fornøyd om du bare kan vise til ett eneste eksempel) bevis for at en art har utviklet seg til en helt ny art?

Leave a Reply