Skip to main content

Aleksander den store grunnla byen Aleksandria i 332 f.Kr. Byen ble et kultursentrum, og biblioteket i Aleksandria forsøkte å kopiere alle viktige bøker i verden. Noen historikere mener at biblioteket på det meste hadde 400 000 bøker i sin samling.

Gresk ble etter hvert hverdagsspråket i Egypt etter at Aleksander hadde innlemmet landet i sitt imperium. Jødene der
snakket da også gresk og ønsket en oversettelse av de hebraiske bøkene, noe som passet godt med kongens ønske om å få bøker til biblioteket i Aleksandria.

Septuaginta er en gresk oversettelse av en rekke hebraiske bøker, hvorav de fleste kommer fra det hebraiske gamle testamente. Ordet septuaginta er gresk og betyr «de sytti». Ifølge tradisjonen satte den egyptiske kongen fri 100 000 jødiske fanger i ca. 250 f.Kr. etter de siste krigene i Judea.

Til gjengjeld sendte ypperstepresten i Jerusalem 72 kvalifiserte oversettere til Egypt for å over- Den berømte
Septuaginta sette de første hebraiske bøkene. Det ble en vakker oversettelse av de fem Mosebøkene, som var
det første de oversatte. Historien forteller at de 72 lærde brukte 70 dager på dette arbeidet. Ifølge
fortellingen var deres arbeid identisk, til tross for at de ikke hadde samarbeidet.

Septuaginta inneholder de samme bøkene som i den norske Bibel, men i tillegg de såkalte apokryfiske bøkene. Mange av
sitatene i Det nye testamente er hentet fra Septuaginta, siden den og Det nye testamente var skrevet på gresk. Jesus selv siterer fra Septuaginta flere steder.

Septuaginta ble grunnlaget for den latinske oversettelsen av Bibelen.

Septuaginta er en oversettelse av de hebraiske skriftene som er kjent blant oss som Det gamle testamente og noen beslektede skrifter til gresk en gang mellom 200-tallet og 100-tallet f.Kr. i Alexandria. I teologisk litteratur forkortes tittelen ofte til romertallet LXX. Den nevnes først i «brev fra Aristeas». Brevet er en pseudepigraf, dvs. ikke skrevet av Aristeas selv eller på hans tid, og dateres ofte til andre århundret f. Kr. I brevet fortelles det at 72 lærde jøder, 6 fra hver av de 12 israelske stammene, sto bak oversettelsen. Senere gjenfortellinger av legenden opererer med 70 oversettere, derav kommer navnet septuaginta, som er latin for 70.

Høyre klikk og Lagre som: Septuagint.pdf

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply