Skip to main content

1 Om det da er trøst i Kristus,
oppmuntring i kjærligheten,
fellesskap i Ånden, om
det finnes medfølelse og
barmhjertighet,

2 så gjør nå min glede
fullkommen: Ha samme sinnelag
og samme kjærlighet, vær
ett i sjel og sinn.  

3 Gjør ikke noe av selvhevdelse
og tom ærgjerrighet, men vær
ydmyke og sett de andre høyere
enn dere selv.  

4 Tenk ikke bare på deres
eget beste, men også på de
andres.  

5 Vis samme sinnelag som
Kristus Jesus!

6 Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,

7 men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,

8 fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden
på korset.

9 Derfor har også Gud
opphøyet ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.

10 I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg, i himmelen,
på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
Gud vår Far til ære!

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply