Skip to main content

Nattverden er for dem som hører Herren til (1. Kor 11, 27-32). Det er et menighetsmåltid, minnemåltid [1. Vi ferier nattverden til minne om Jesus. «… Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19)» og vi minnes vår frelsers lidelse og død på korset for oss.], samfunnsmåltid [2. Nattverden er et samfunnsmåltid med Jesus, og våre medkristne. 16 Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfund med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfund med Kristi legeme? 17 Fordi der er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi har alle del i det ene brød. (1. Kor 10,16-17)], takkemåltid [3. Takksiegelse og oppløftelse til vår Himmelske frelser.], seiersmåltid [4. Jesus seiret over de onde makter en gang og for alltid (Kol 2,15). Samtidig proklamerer vi for jorden og himmelen Hans seier som nå også er vår seier.], styrkemåltid [5. Vi vender vårt blikk fra denne verden og blir opptatt med vår Frelser, til inspirasjon, kraft og styrke.], profetisk måltid [6. Nattverden minner oss på om når Jesus skal komme og den evige tid.] og et møtested (Dåp og bønn er to andre) mellom Gud og mennesket.  Overgangen fra den gamle pakt til den nye ble innstiftet av Jesus ved slutten av påskemåltidet [7. Påskemåltidet var en høytidelighet i den årlige sju dager lange feringen av jødenes påske. Den blir feiret til minne om utgangen fra Egypt].

26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse.
Matt 26,26-28

11 Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett.
Joh 17,11

Brødet symboliserer Jesu legme [8. «…Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» (1. Kor 11,24)] og vinen symboliserer Jesu blod [9. 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. 29 Og det sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» (Matt 26,28-29)].

Nattverd er den nye pakts hellige måltid, som Jesus innstiftet på skjærtorsdagskvelden. Den gamle pakt var kun for Israel. Den nye pakt er for alle, og den er fullkommen (Hebr. 9, 11-28).

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply