Skip to main content

New Age, eller Ny tid, er en religiøs retning med gamle røtter som fremtrer i ny utforming. Det er en mangfoldig bevegelse som i de siste årene har blomstret fram, ofte med god støtte av massemediaer og bøker.

Kjennetegn på New Age:

Oppblomstringen og interessen for «healing» og andre nyreligiøse bevegelser viser at New Age er i ferd med å få et godt feste rundt mennesker. Ved å søke innover i sitt eget selv, tror en at man kan mestre seg selv og kan utvide sin egen bevissthet og livssituasjon.

Det er som regel ingen gruppe eller enkeltorganisasjon som bærer navnet New Age.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply