Skip to main content

Hvordan stiller ditt livssyn seg når til og med eksistensen av Gud kan bevises vitenskapelig og filosofisk, hvor ut av ingen ting kan ingen ting komme?

For å tro at Gud ikke eksisterer, så må du også tro at universet poppet fram fra intet. Men vi vet ut i fra termodynamikkens lov at energi kan hverken oppstå eller forsvinne. Hvis du så hevder at universet har eksistert for alltid, så trer termodynamikkens andre lov inn i kraft.

Termodynamikkens 2. lov: Den totale mengden energi som er klar til arbeid er i ferd med å løpe ut, eller entropien øker til et maksimum.

Hvis den totale energien som er klar til arbeid er begrenset, og den mengden energi som er klar til bruk synker, så kan ikke universet ha eksistert for alltid. Eks. radioaktive atomer ville ha blitt brutt ned, hver eneste del av universet ville hatt samme temperatur (varmedød som jeg tidligere omtalte), og ingen videre arbeid ville vært tilgjengelig.

Etter 4.5 milliarder år ville vår sol ha blitt til støv. Hvis universet var evig, så ville det blitt til støv for en evighet siden. Vitenskapen sier at det må ha hatt en begynnelse, og det har ingen forklaring på den første årsak. Vi har det. Se første Mosebok kapittel én.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply