Skip to main content

Det er mange som misforstår betydningen av ordet «god». For Gud er det å være god det samme som å være moralsk perfekt, både i ord, tanke og handling. Det er det ingen av oss som er. En «god» dommer vil sette en solid dom over en brutal drapsmann. En kjærlig og elskende dommer som henlegger en sak mot en brutal drapsmann fordi han elsker ham er ikke en god dommer. Rettferdighet og godhet er uatskillelig av hverandre.

Gud er god, men Han er også rettferdig. Han er så god at Han vil straffe onde mennesker som Hitler og Stalin. Men hans rettferdighet stopper ikke der. Han vil straffe både drapsmenn, voldtekstmenn, løgnere, menn som ligger med menn og tyver. Han vil til og med straffe de som bare tenkte på å drepe eller voldta.

Saken er den at noe er alvorlig galt mellom oss og Gud. Skapelsen er ikke lenger hva det opprinnelig var. Mennesket gjorde opprør imot Gud. Av nåde sendte Gud sin Sønn for at hver den som tror skal få evig liv. Jesus tok på seg verdens synd og sonet både din og min straff, slik at hver den som tror skal bli gjort rettferdige fremfor Gud. Du brøt Guds lov, men Jesus tok på seg min og din skyld.

Se om du er et godt menneske på http://www.TrengerGud.no

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply