Skip to main content

Av kjærlighet sendte Gud sin Sønn for å lide sin død på korset, for alt du og jeg har gjort galt (se de ti bud). Det er kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Du og jeg brøt Guds lov. Jesus betalte boten slik at Gud ser deg gjennom Jesus (ren) og ikke som den synderen vi er. Gud har aldri lovet deg en enkel tid på jorden.

Død, lidelser, krig, hungersnød, smerte, sorg og sykdommer er et resultat av syndefallet. I tillegg har Gud har gitt oss fri vilje. Med den kan vi ta et valg. Vi kan ta imot Jesus (Rom 10, 9-10) eller følge resten verden til den evige fortapelse.

Hvis vi ikke hadde hatt frihet til å ta våre egne valg, på både godt og ondt, så ville vi vært programmerte roboter. Forurensninger, kunstige stoffer i maten, sykdom, livsstil, gener, miljø, alt er noe som syndefallet har ført til. Det påvirker også livet.

Hvis din definisjon på en god Gud er at han skal gi deg glede, lykke, rikdom, god helse, så har du laget deg en avgud som passer ditt eget formål og fantasi. Bibelen kaller det avgudsdyrkelse.

Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10). Den sanne Gud, både kan og har skapt fortapelsen for de som avviser frelsen.

Gud har lagt igjen beviser som er åpent for alle som vil se dem. Skapelsen i seg selv er et bevis i form av mennesket, naturen, jorden, fysikk og naturlovene. Det første man vil se er at hele universet beviser eksistensen av Gud.

Se om du er et godt menneske på http://needGod.com

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply