Skip to main content

Den Hellige Ånd, eller som han også blir kalt, Jesu Kristi Ånd (Fil. 1, 19), eller Guds Ånd (2. Mos. 31, 3).

Fortell om hans gjerninger i Det gamle Testamente.

1)     Han var med i skaperverket (1. Mos. 1, 2; Job. 33, 4).
2)     Han oppreiste profeter og profetinner (4. Mos. 11, 25; 1. Sam. 10, 11; Jes. 6, 1–8).
3)     Han utvalgte og innsatte fyrster og konger ved sine profeter (1. Sam. 9, 15–17; 10, 1–12; 16, 13–14; Dom. 6, 34).
4)     Han forutsa og opplyste om Guds frelsesplan – Kristi komme, li­delser og seier (1. Pet. 1, 10—12).
5)     Han talte vekkende og straffen­de gjennom sine redskaper, men også trøstende og oppmuntrende. Han forutsa kommende begivenheter (Jes. 1, 4–9; 40, 1–5; Mika 4, 1–4).

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply