Skip to main content

Gud er kjærlighet
8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.
1 Joh 4, 8

Gud er trofast
2 For hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet varer evig. Halleluja!
Sal 117, 2

Gud er sannhet
10 Men Herren, han er i sannhet Gud, en levende Gud og en evig konge. Jorden skjelver for hans harme, folkene kan ikke holde ut hans vrede.
Jer 10, 10

Gud er usynlig
17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.
1 Tim. 1, 17

Gud er evig
2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
Sal 90, 2

Gud er hellig
3 De ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.»
Jes 6, 3

Gud er lyset
5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.
1 John 1, 5

Gud er vis
27 Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen.
Rom 16,  27

Gud er allmektig
17 Å, Herre min Gud, du har skapt himmel og jord med din store kraft og din utstrakte arm. Ingen ting er umulig for deg.
Jer 32, 17

Gud har ingen jordlig skikkelse
15 Dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere ut av ilden på Horeb. Ta dere derfor vel i vare, 16 så dere ikke handler så ille at dere lager dere gudebilder i noen som helst skikkelse, bilder av mann eller kvinne, 17 bilder av noe dyr på jorden eller noen fugl som flyr under himmelen, 18 bilder av noe kryp på marken eller noen fisk i vannet under jorden.
5 Mos 4, 15-17

Gud er én
6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
1 Kor 7, 6

Gud er barmhjertig
9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham.
Dan 9, 9

5 For du er god og tilgir gjerne; Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg.
Sal 86, 5

Gud er alltid den samme
17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

Gud vet alt
20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.
1 Joh 3, 20

Gud er overalt
7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? 8 Farer jeg opp til himmelen, er du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der. 9 Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, 10 så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast. 11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg og lyset omkring meg bli til natt», 12 så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.
Sal 139,7-12

Gud er ufattelig
33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier!
Rom 11, 33

Gud hater ondskap
5 Du er en Gud som ikke tåler ondskap; ingen som er onde, får gjeste deg.
Sal 5, 5-6

Gud er skaperen
12 Hvem har målt havet med sin hule hånd og himmelen med utspente fingrer? Hvem samlet jordens mold i målekar, veide fjellene med vekt og haugene på skålvekt?
Jes 40, 12

Gud lønner den som søker ham
6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
Heb 11, 6

Gud er nådefull
11 Det er dem som holder ut, vi priser salige. Dere har hørt om Jobs utholdenhet og har sett hvordan Herren lot det gå ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunn.
Jak 5, 11

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply