Skip to main content

I vår vesterlandske kultur har tanken bredt seg at livet slutter med døden. Tidsbundet som vi er, og innstilte på mål vi har satt oss i vår levetid, blir det noe fremmed over det å vente seg en himmel.
En spøkelsesaktig keiserlig vaktstyrke på mer enn sju tusen soldater i naturlig størrelse har blitt gravd frem et sted inne i Kina. Disse svære terrakotta-figurene går for å være et av de mest oppsiktsvekkende funn i vår tidsepoke. Denne keiserlige armeen, oppstilt i slagformasjon for å beskytte Kinas første keiser, Qin Shi Huangdi, er utstyrt med krigsvogner og våpen av tre og bronse. Hestene deres lå i en grop nær gravstedet. De hadde seletøy av gull og sølv. I dette frapperende spillet ser vi døden fremstilt som en slagmark. Keiseren hadde ønsket å sikre seg en slagkraftig livvakt i det hinsidige.

Gjennom årtider har det vært grublet over spørsmålet om menneskets endemål. Noen har godtatt fedrenes overleveringer, andre har kjempet med motstridende ideer. Buddhister og hinduer tror de vil bli født om og om igjen ved sjelevandring fra den ene tilværelsen til den andre. De ser ingen begynnelse eller ende på et stadig vedvarende liv, men tror de gjenfødes på ny og på ny i andre legemer.
Taoistene er likegyldig i spørsmålet om døden; utslettelse er en form for ikke-eksistens. I islamittisk tro erkjenner de sju himler, steder med kjødelig nytelse og åndelig salighet. Amerikanske indianere taler om «Den lykkelige jaktmark». De fleste tilhengere av jødedommen tror på en himmel der gode gjerninger gjort her i verden får sin lønn.
Kristne har et sterkt himmelhåp i kraft av det Jesus Kristus har gjort gjennom sin død og oppstandelse.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere
1 Peter 1, 3-4

Men det er også mye i forbindelse med himmelen som vi ikke vet noe sikkert om.

Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1 Kor 13, 12

En ukjent poet uttrykte seg slik:

Når vi himlens engler møter,
Når vi synger hand i hand,
Kjenner vi da våre kjære
I de frelste sjelers land?
Skal vi se at øyne stråler
Mot oss som de gjorde her?
Skal vi føle ømme armer
Favne dem de hadde kjær?
Skal vi kjenne våre der?

Av Billy Graham

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply