Skip to main content

Førti personer. Disse har levd til forskjellige tider, i forskjellige land og un­der de mest forskjellige forhold. Noen var fyrster, andre levde under dårlig kår. Til dels var det lærde og til dels ulærde som skrev, og det ble skrevet både i pa­lass og i fengsel, på reise, i fredstid og i krigstid.

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply