Skip to main content

La oss få en ting klart. Det var ikke barn som ble drept. I bibelen brukes det hebraiske ordet «naar» om «unge menn» og «ung mann» (1 Krøn. 22:5, 1 Kong 14:21 og 2 Krøn. 9:30). På reisen fra Betel ble Elisja omringet av 42 unge menn. Det er en ganske stor folkemengde. Deres spottende ord antydet en fiendtlig intensjon. Dette spesielt når tradisjon og kultur på denne tiden innebar å ha dyp respekt for de eldre. Folkemengden på 42 menn ble ikke drept fordi de kalte Elisja for «fleinskallet». Elisja var en profet av Gud og Gud tillot ikke folkemengende å drepe Elisja. Derfor dømte de seg selv til døden og ble selv drept.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

  • Profetens sekretær sier:

    Bra at du kaster lys over denne «rare» historien. Elisja var drevet av den Hellige Ånd. Han sto i nær kontakt med Gud, akkurat som Moses. Disse 42 unge menn var fientlige mot Herrens Salvede Profet. Gud lar seg ikke spotte. Derfor kom dommen så raskt over dem.

Leave a Reply