Skip to main content

De fleste har på et eller annet tidspunkt opplevd tvil i sin tro. Det kan så være tanker, følelser eller forventninger som ikke ble innfridd. Kanskje inviterte du en gang Jesus inn i ditt hjerte, og du levde et godt og rikt liv inntil en tragedie slo inn. Kanskje var det en tanke som hvisket at Gud ikke finnes eller at livet ditt ikke er bra nok for Gud.

Når man opplever noe vondt og klandrer Gud for det, så husk Gud har aldri lovet deg frihet fra forfølgelse, sykdom, smerte og lidelser. Tvert imot. Gud sier at vi vil oppleve forfølgelser. Smerte og lidelse er en del av denne verden. Det er en fallen skapelse som en gang vil bli gjenopprettet.

Hva Gud har gjort for deg er å sende sin Sønn for å lide og dø en smertefull død på korset, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Hvis du noen gang har tenk de tanker at «min Gud vil aldri la mine venner dø» eller «hvis Gud finnes så hadde Han hindret min datter å dø eller bli syk», så har du skapt din egen gud formet etter egne tanker og ønsker. Det er en av de eldste synder og Bibelen kaller det avgudsdyrkelse. Gud har gitt deg ditt liv. Han har gitt sitt liv for deg. Det er kjærlighet. Hvis du er bitter for at Gud har revet bort noen du holdt kjær, så vær i stedet takknemlig for tiden dere har hatt i sammen.

Når vonde tanker kommer for å fortelle deg at «Gud ikke finnes», så husk på at det både er en vitenskapelig og filosofisk umulighet at alt som har blitt til skal ha blitt til av ingen ting. For av ingen ting kommer ingen ting. Bare det burde være styrkende nok til å vite at der er en Gud.

Ditt liv er det bra nok for Gud. Det er ingen av oss som er i stand til å leve et perfekt liv. Jesus har derimot gjort det for deg. Han elsker deg på tross av den du er. Selv om ditt liv er fylt av elendighet så ser Han deg gjennom Jesus. Skinnende hvit og ren av rettferdighet.

Det du må gjøre er å vende om fra synd og stole på Gud. Hvordan kan du stole på Gud? Er det ikke nok å tro? Tenk deg du sitter om bord på et fly. Om bare noen få minutter vet du at flyet kommer til å styrte. Under setet er det en fallskjerm. Du tar den på. I det du fester selene, så har du ikke bare tro på fallskjermen. Du stoler på at den vil redde ditt liv. Du setter din lit til den. Den gir deg trygghet.

Hvis du skulle oppleve at flyvertinnen søler glohet kaffe over deg, så river du ikke av deg fallskjermen i sinne. Den har aldri lovet deg en behagelig flytur, men du vet den vil redde ditt liv. På samme måte setter vi vår tro og lit mot Gud. Vi ikler oss Jesus. Vi river ikke av oss Jesus bare fordi vi opplever motgang i vårt liv. Om ikke mer, så klamrer oss i stedet fastere mot Ham.

Jesus er vårt fokus. Jesus er vårt mål. Jesus er alt vi behøver.

Se om du er et godt nok menneske til å komme til himmelen på http://trengerGud.no

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply