Skip to main content

FØRST: Jeg tror Gud finnes, at Jesus er hans Sønn, som er Gud selv, kommet til oss i kjøtt og blod, som døde for oss på korset slik at vi skulle få evig liv og tilgivelse, som stod opp fra de døde og reiste opp til Faderen ved hans høyre side.

ANDRE: Jesus (Gud) er presentert som en historisk person av vel ansette mennesker i både verdslig og religiøse tekster. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er kun presentert som et sarkastisk eksempel. Jesus er presentert som en ekte person som gjorde krav på å være guddommelig og som utførte utallige mirakler. Disse hendelsene er bevitnet av mennesker med godt et omdømme og har blitt overført til oss som pålitelig: Det Nye Testamentet er 99,5 % ordrett nøyaktig. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er med hensikt, vitende, presentert som en oppdiktet karakterer som lever rundt Pluto.

TREDJE: Intensjonen med forfatterne av evangeliet var å bringe den fysiske realiteten av Jesus til voksne, ansvarsfulle mennesker, men fremstillingen av «kuer som går i bane rundt Pluto» er påtenkt å underholde fantasien til små barn og muligens intelligensen til ateister. Dette er årsaken til at flertallet av voksne, som er mentaltilregnelige, ikke tror på «kuer som går i bane rundt Pluto».

FJERDE: Det skriftlige angående Jesus er framvist i en historisk, kulturelt, religiøst og politisk kontekst av beviselige navn, hendelser og steder som en integrert del av innholdets kontekst og virkelighet. En historie om «kuer som går i bane rundt Pluto» inneholder ikke noen slik integral fremføring, utenom å fremsette at det finnes en planet som heter Pluto.

FEMTE: Det faktum at det nesten er enkelte ateister som tror på kuer rundt Pluto, og vi vet om ingen dokumenterte hendelser hvor «kuer som går i bane rundt Pluto» som har blitt filmet eller observert. Samtidig har vi ingen beviser for at kuer kan fly.

SJETTE: Under de gitte omstendighetene at evangeliet ble fremstilt og skrevet av individuelle mennesker som kjente Jesus personlig (eller som var under ledelse av de som kjente Ham), at evangeliet er historisk nøyaktig, perfekt overført til oss gjennom kopieringsmetoden, så kan vi anta i det minste at Jesus var en faktisk historisk person. Vi har derimot ingen håndfaste bevis for å etablere troverdigheten til «kuer som går i bane rundt Pluto». I tillegg mangler vi disiplene til «kuer som går i bane rundt Pluto» som reiser rundt i verden for å risikere ens liv, for å bli latterliggjort av religiøse og politiske motspillere, som skrev inspirerte skrifter, utførte mirakler osv. En har rett og slett ikke mye bevis for at «kuer som går i bane rundt Pluto» eksisterer, utenom i hodet til små barn (og noen voksne ateister).

TIL SLUTT: Det hele bunner ned i om noen faktisk kan bevises til å ha eksistert. Det er veldig få personer som bestrider den historiske realiteten av Jesus, og selv om enkelte ateister vil hevde at «kuer som går i bane rundt Pluto» eksisterer, så vet vi godt at barn eller enkelte ateister ikke kan skille mellom fantasi og fakta.

Når en ateist prøver å forkaste Jesu (Gud) eksistens med å argumentere med «kuer som går i bane rundt Pluto», så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte eksempler.

Jesus var en virkelig historisk person. «Kuer som går i bane rundt Pluto» er så klart ikke det. Siden din ateisme ikke er logisk, men kun er basert på antagelser som du baserer din ateisme på, så må du innrømme at angostismen er mer logisk levedyktig.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply