Skip to main content

En del muslimer hevder at Bibelen, Guds Ord, har blitt korruptert og at koranen er den eneste pålitelige skrift. Likevel forteller koranen at Bibelen ble gitt av Gud og at den ikke har blitt korruptert.

«Vi lot Jesus, Marias sønn, følge i profetenes spor, for å stadfeste loven som var før ham. Og Vi gav ham evangeliet med ledelse og lys for å stadfeste det som forelå før det i loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige.»  (Al-Ma’ida v. 46)

«Han har åpenbart deg skriften med sannheten, som stadfester det som forelå før den. Han har åpenbart loven (Moses) og evangeliet (Jesus) før, som ledelse for menneskene. Han har åpenbart kriteriet. De som ikke tror på Guds ord, har i vente en streng straff. Gud er mektig, og har gjengjeldelsen i Sin hånd.» (Aal Imran v.3)

«Vi gav i sin tid Moses skriften, og Vi sendte sendebud etter ham. Jesus, Marias sønn, gav Vi klare bevis, og Vi støttet ham med Den Hellige Ånd. Er det ikke slik at hver gang et sendebud kommer til dere med noe dere ikke liker, så opptrer dere hovmodig, beskylder noen av dem for løgn og dreper andre? (Albaqarah v. 87)

«Vi har gitt deg åpenbaringer, slik som Vi gav Noa åpenbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene.» (Annisaa v. 163)

Både evangeliet, toraen og salmene ble gitt av Gud står det i koranen. Likevel hevder muslimene at biblen har blitt korruptert og er full av motsigelser.

Hvordan kan Bibelen være korruptert og full av motsigelser, når koranen ettertrykkelig forteller det motsatte?

«Sendebud før deg er blitt beskyldt for løgn, men de bar med tålmod løgnbeskyldningene og sine plager til Vår hjelp nådde dem. Ingen kan endre Guds ord. Du har nå fått beretningen om sendebudene.» (Alan’am v. 34)

«Fullkomment er Herrens ord i sannhet og rett. Ingen kan endre Hans ord. Han er den Hørende, den Allvitende.» (Alan’am v. 115)

«De som tror og viser gudsfrykt, de får et godt budskap i jordelivet og det hinsidige. For Guds ord finnes ingen forandring. Dette er den store seier.» (Younus v. 63-64)

Koranen konstaterer at ingen kan endre Guds ord. Den stadfester at evangeliet, toraen og salmene ble gitt av Gud. Bibelen hadde allerede eksistert i flere hundre år da koranen ble skrevet av Muhammed (570-632). Man kan når som helst sammenligne dagens bibeltekster opp imot grunnskriftene som er datert til det første århundret. Det betyr at den ikke var korruptert og ikke har blitt korruptert.

Hvordan stiller da muslimene seg til Jesus da Han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen (Gud) uten ved meg» (Joh 14, 6) ?

Koranen forteller at Bibelen er fra Gud. Bibelen sier at at Jesus er Gud (1. Joh 1, 1. Joh 141. Joh 5,18, 1. Joh 8,24, 1. Joh 20, 28-29, Fil 2, 5-8, Hebr 1, 8) og at det kun er en vei til himmelen, og det er gjennom Jesus.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply