Skip to main content

Ikke strev med problemene dine alene. Be og legg din byrde på Jesus. La ham hjelpe deg. Søk veiledning og støtte i ham, i Bibelen og i menigheten (Gal 6,2).

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet.
Så skal dere finne hvile for deres sjeler.
Matt 11, 28-30

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.
Fil 4,6

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply