Skip to main content

Det har lenge blitt sagt at sjimpanser og mennesket er nært beslektet, men er det noe sannhet i det? Sekulær vitenskap hevder at arveanlegget til sjimpanser er 98 prosent likt med vårt arveanlegg, men problemet er at estimatet de bruker faktisk kommer fra isolerte utsnitt av DNA som vi allerede deler med sjimpanser. Det er ikke fra hele arveanlegget!

Når vi sammenligning hele arveanlegget mellom mennesket og sjimpanser, så avslørte det kun 70 prosent likhet. Det er en betydelig forskjell!

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. (Joh 1, 1-3)

Vi har alle grunnleggende likheter. Både med hunder, katter og hester. Vi deler metabolisme av mat (nyttiggjørelse av næringsstoffer), hår som vokser, vi puster luft og vi drikker vann. Det er klart mye av vårt genetiske materiale er likt, men sjimpanser har ikke intellektuelle evner som mennesker har til å skape eller kommunisere, eller den kreative evnen i våre hender. De kan ikke bygge sykehus, foreta kirurgiske inngrep eller skrive dikt.

Når nyere forskning sammenligner hvert kromosom, bit for bit, opp mot mennesket, så er det en forskjell på 30 prosent. Det er hele 900 millioner DNA bokstaver som skiller sjimpanser fra mennesket. Det er alt for mange presise og viktige biter av informasjon som kun kan komme fra en intelligent kilde. Nemlig Gud.

Når vi sammenligner hele arveanlegget mellom sjimpanser og mennesker, så blir det klart at de hver for seg ble kodet av en allmektig, allvitende Skaper. Og ikke en tilfeldighet.

Kilder: https://www.icr.org/article/7892

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply