Skip to main content

Alle mennesker tror på noe. Kanskje er du ikke en gang klar over det. Noen har kun troen på det gode i mennesket. Noen tror på naturen. Andre har sin filosofi. Det finnes utallige menneskeskapte religioner og trossystemer som hver hevder de er den rette. Hvordan kan du vite at hvilken som er den rette?

Det finnes noe som heter absolutt sannhet. Selv om noen tror at solen eller månen er firkantet, så vet vi at det er galt. Det er en absolutt sannhet. Hvis noen mener solen er kald, så vet vi det er galt. Hvis en ting er riktig og en annen ting er galt, så vet vi at begge kan ikke være riktige. Det er en absolutt sannhet.

I de forskjellige religionene så er det grunnleggende motsetninger som bestrider hverandre. Derfor kan ikke alle religoner være sanne. Det er derfor ikke rart at det er lett å gå seg vill.

Vi vet at i kristendommen er Jesus Guds Sønn. Han er den som sonet verdens straff, slik at hver den som tror på Ham og vender om skal få evig liv. I islam har gud ingen sønn. I kristendommen er det kun en Gud. I mormonismen er det flere tusen. I katolismen er det ritualer og gode gjerninger som leder dem til himmelen. I kristendommen lar Gud seg ikke bestikke. Det er av nåde, helt ufortjent, at vi kommer til himmelen. I jehovas vitner lærer de at Jesus kun er en engel. I kristendommen er han Gud. I statskirken tror de det er frelse i barnedåpen. I kristendommen er det ingen frelse i dåp. Humanetikere, ateismens brødre og søstre, tror på seg selv som gud. I kristendommen kalles det avgudsdyrkelse, og er en av verdens eldste synder.

Du ser, selv om dette kun var et lite knipe av religoner, så ser du at de motstrider hverandre på et dypt nivå. Når du skal finne ut hvilken religion som er den rette, så er det flere områder du bør ta med i betraktning. Hvis kristendommen er rette, så betyr det konsekvent at alle andre trossystemer feil. Det er fordi vi har absolutt sannhet. Hvis kristendommen er feil, så må en eller flere andre være riktige. Her er noe av det som skiller kristendommen fra andre religioner. Så kan du selv gjøre opp din egen mening.

1. Historie
2. Vitenskap
3. Samsvar
4. Profetier

Historie

Hettittene var et oldtidsfolk man lenge trodde var oppdiktet. De står nevnt i Det Gamle Testamentet. I 1906 gjorde man arkeologiske oppdagelser som bekreftet at de hadde eksistert. Hettittene var på sitt største på 1300-tallet før Kristus.

I 1990 oppdaget arkeologer tolv bokser av bein. De ble funnet i fredsskogen i Jerusalem. Den ene var fra ingen andre enn Caiaphas, høyestepresten som deltok i rettsaken mot Jesus. Bibellærde hadde tidligere argumentert mot Caiaphas eksistens. Både bibellærde og arkeologer ble rystet av funnet.

I 1993 ble en bemerkesverdig stein oppdaget under en arkeologisk utgravning nord for Israel i Tel Dan. Hugget inn i stein er tekstreferansen  «בית דוד» (Beit David/House of David/Daniels hus). Den refererer ikke bare til kongedømmet over Judea, men også at Davids familie fremdeles satt på tronen i Jerusalem. Dette er den eldste og første sekulære tekstreferanse til den historiske Kong David, som vi så ofte finner omtalt i Bibelen.

Bibelen er historisk korrekt og pålitelig. Det har den vært i flere tusen år.

*******************
Under utvikling.

 

 

 

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply