Skip to main content

Hvorfor gi tiende?
Bibelen oppfordrer oss til å gi til menigheten. Det er viktig for at menigheten skal klare å opprettholde den daglige drift (leie av lokale, strøm o.l) og misjonsarbeid.

Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret? 14 På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
1. Kor 9,13-14

Hva når en ikke kan gi?
Det er en velsignelse å gi en tiende, men det er ikke alle som kan være med å gi. Det kan være mange årsaker til det. Noen kan være uten arbeid og inntekt (det er ikke alle som har krav på stønad). Noen lever kanskje av kredittkort eller lån. Noen kan ha en økonomi som går i minus hver måned, og en gjeld som stadig blir større.

Derfor er det viktig å respektere at ikke alle kan være med å gi. Det er ingen lov eller bud som sier at en skal gi tiende. Gud ser til hjertet, ikke til lommeboken.

Når det å gi blir en synd
Når du føler deg selvopphøyd eller stolt over ha gitt en tiende («Å nå har jeg gitt masse penger. Nå ha jeg vært flink!«) , så er det synd
. Når du dømmer andre for at de ikke gir, så er det synd.

Når det går så langt at du mener andre bør ta opp lån for å gi en tiende, så bør du ransake deg selv, for å se om du har forstått Bibelens budskap om å gi tiende.

7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
2 Kor 9,7

Revidert: 01.05.2011

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply