Skip to main content
LovsangRonny R. Larsen

O Store Gud

By 06/01/2011januar 9th, 2014No Comments

O store Gud, når jeg i undring aner

Hva du har skapt i verden ved ditt ord

Ser universet med de mange baner

Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:

O store Gud, O store Gud:/:

Når vårens vinder suser over trakten,

Når blomster dufter skjønt ved bekkens fot,

Når lerken jubler over sommerprakten

Og furuskogens ange slår imot:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:

O store Gud, O store Gud:/:

Når jeg i Skriften ser de mange under

Som Gud har gjort fra første Adams tid

Og ser hvor trofast Herren alle stunder

Har ført sitt folk igjennom livets strid:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:

O store Gud, O store Gud:/:

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde

Ja, at han gikk omkring og gjorde vel

Inntil han sonet verdens synd og døde

Og oppsto for å frelse hver sjel:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:

O store Gud, O store Gud:/:

Når så til slutt hvert tidens slør må falle

Og troens mål er nådd, så jeg får se

Vil evighetens klokke sjelen kalle

For tronen mellom skaren hvit som sne:

:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:

Takk store Gud, takk store Gud:/:

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply